13 Ekim 2009 Salı

Fiiller

Агитировать
propaganda yapmak
Арендовать
kiralamak
Арестовывать
tutuklamak; göz altına almak
Атаковывать
hücum etmek; hücum /atak yapmak
Бегать
koşmak
Бежать
koşmak; kaçmak
Беспокоиться
merak etmek, telaşlanmak
Благодарить
teşekkür etmek
Бледнеть
(beti) benzi atmak, sararmak ,soluklasmak
Блестеть
parlamak, pırıldamak
Болеть
hasta olmak, hastalanmak
Бороться
mücadele etmek, savaşmak: güreşmek
Бояться
korkmak
Брать
almak; tutmak
Бриться
tıraş olmak
Бродить
dolaşmak
Бросать
atmak; bırakmak; fırlatmak, savurmak
Будить
uyandırmak; tahrik etmek; isteklendirmek
Быть
olmak; bulunmak
Варить
pişirmek; haşlamak; kaynatmak
Вдохновлять
esin / ilhan vermek; coşturmak
Везти
taşımak; getirmek
Велеть
emretmek, söylemek
Верить
güvenmek, emin olmak, inancı olmak
Вернуть
geri vermek, iade etmek
Вертеть
döndürmek, çevirmek
Вести
getirmek; götürmek; sürmek; gezdirmek; yönetmek
Вешать
tartmak; asmak; (ipe) sermek
Взвешивать
tartmak, ölçüp biçmek
Видеть
görmek, çekmek; tanık olmak
Включать
almak; dahil etmek; çalıştırmak, işletmek;
Владеть
sahip / sahibi olmak, hakim olmak
Влиять
etkilemek, etki yapmak; tesir etmek
Вносить
getirmek; sokmak; çıkarmak; yazmak
Внушать
telkin etmek; uyandırmak
Воевать
savaşmak
Возбуждать
uyandırma; heyecanlandırmak; kışkırtmak; açmak
Возвращать
geri vermek; iade etmek; geri göndermek
Возражать
itiraz etmek
Волновать
dalgalandırmak; coşturmak; endişelendirmek; heyecanlandırmak
Воображать
tasavvur etmek; sanmak
Воровать
çalmak; hırsızlık etmek / yapmak
Ворчать
homurdanmak, somurdanmak
Воспитывать
yetiştirmek, eğitmek; aşılamak
Восстанавливать
onarmak, restore etmek; yeniden kurmak; iade etmek
Восхищаться
hayranlık duymak, hayran olmak
Вращать
döndürmek, çevirmek
Вскакивать
atlamak; fırlamak
Вставать
kalkmak; durmak; doğmak, (ortaya) çıkmak; sığmak
Встречать
rastlamak, karşılaşmak
Входить
girmek; sığmak; sığışmak
Въезжать
girmek; çıkmak; taşınmak
Выбирать
seçim yapmak; seçmek, ayıklamak; bulmak
Выгонять
kovmak; (dışarı) atmak
Выделять
ayırmak; vurgulamak, ayırmak
Выдерживать
dayanmak; katlanmak; sınavı vermek / kazanmak
Выезжать
cıkmak; ayrılmak; gitmek
Выигрывать
yenmek, kazanmak, birine galip gelmek
Выключать
(televizyonu, ışığı, radyoyu) kapatmak
Вынимать
çıkartmak
Вынуждать
zorunda bırakmak; zorlamak
Выравнивать
düzenlemek; tesviye etmek; hizalamak
Выражать
ifade etmek; dile getirmek; göstermek
Высаживать
(ağaç) dikmek; indirmek; çıkarmak
Высказывать
dile getirmek,ifade etmek
Выставлять
sergilemek,göstermek,çıkartmak
Выступать
çıkmak,ilerletmek,söz almak, konusmak
Высыхать
kurumak
Вытаскивать
çekip çıkartmak,sürekleyerek çıkartmak
Вытирать
silmek,kurulamak
Выучивать
bellemek,öğrenmek,ezberlemek
Выходить
çıkmak,inmek
Выявлять
meydana çıkartmak
Выяснять
tahkik etmek,tetkik etmek,saptamak
Гадать
fala bakmak,fal açmak
Гарантировать
garanti etmek,garantilemek
Гасить
söndürmek
Гибнуть
ölmek, can vermek
Глотать
yutmak; yutkunmak
Гнать
sürmek,kovmak
Говорить
söylemek,demek,konuşmak
Голодать
açlık çekmek,aç olmak,aç durmak
Гордиться
övünmek, gurur duymak
Гореть
yanmak
Господствовать
Egemen/hakim olmak, üstün olmak
Готовить
hazırlamak,yemek pişirmek
Грабить
soymak,hırsızlık yapmak
Грести
kürek çekmek
Грозить
tehdit etmek
Громйть
kırıp geçirmek, kırıp yıkmak
Грубить
kabalık etmek,kırıcı/sert sözler söylemek
Грузить
yüklemek
Грустить
mahzun olmak, hüzünlemek
Грызть
kemirmek, (çekirdek) çitletmek
Гулять
gezmek, gezinmek
Давать
getirmek, vermek, kazandırmak
Дарить
hediye etmek
Двигать
çekmek, itmek, kımıldamak, hareket ettirmek
Действовать
faaliyette bulunmak, hareket etmek
Делать
yapmak; etmek
Делить
bölmek, ayırmak, paylaştırmak, paylaşmak
Дёргать
hızla, çekmek, çekivermek
Держать
tutmak; bulundurmak
Добиваться
elde etmeye/saglamaya ugrasmak
Доверять
emanet etmek; güvenmek
Догадываться
tahmin etmek; sezmek
Договариваться
anlaşmak
Догонять
yetismek
Доказывать
kanıtlamak; ispatlamak
Допускать
sokmak; izin vermek
Доставлять
ulaştırmak; teslim etmek; dağıtmak;vermek
Достигать
varmak;ulaşmak;erişmek;bulmak
Дрожать
titremek;zangırdamak;sakırdamak
Дружить
arkadaşlık yapmak;dost olmak
Думать
düşünmek; aklındangeçirmek
Дуть
esmek; üflemek; püflemek
Дышать
soluk/nefes alıp vermek/almak
Ездить
gidip gelmek;yolculuk yapmak
Есть
yemek yemek
Ехать
gitmek;gelmek
Жалеть
pişman olmak; acımak; kıyamamak
Жаловаться
şikayet etmek; yakınmak sızlanmak; dert yanmak
Жарить
kızartmak.kavurmak
Жать
sıkmak
Ждать
beklemek
Желать
istemek;arzu etmek; arzulamak;dilemek
Желтеть
sararmak
Жениться
evlenmek
Жертвовать
bagışlamak; feda etmek; kurban etmek
Жечь
yakmak; kavurmak
Жить
yaşamak
Забивать
kakmak; çakmak; çivilemek; doldurmak; tıkamak
Заблудиться
yolunu kaybetmek / şaşırmak
Заботиться
düşünmek; merak etmek; özen göstermek; özenle bakmak
Забывать
unutmak
Завидовать
imrenmek; gıpta etmek; kıskanmak
Зависеть
bağımlı olmak; bağlı olmak; elinde olmak
Завоёвывать
fethetmek; zaptetmek; kazanmak; elde etmek
Завтракать
kahvaltı etmek / yapmak
Завязывать
bağlamak; düğümlemek; başlamak; kurmak
Загибать
kıvırmak; bükmek; saçmalamak; atmak
Загорать
bronzlaşmak / esmerleşmek / yanmak; güneşlenmek
Загружать
yüklemek; doldurma; iş gördürmek
Задевать
dokunmak; sürtünmek; takılmak; incitmek, batmak
Задерживать
geciktirmek; yavaşlatmak; eğlendirmek; alıkoymak; tutuklamak
Задумывать
tasarlamak; niyetlenmek; aklına koymak; (aklından) tutmak
Задыхаться
tıkanmak; zor nefes almak; boğulur gibi olmak; bunalmak
Заезжать
uğramak; almaya gelmek; girmek
Зажигать
yakmak, tutuşturmak
Заикаться
kekelemek; duraksamak; ima etmek; çıtlanmak
Заказывать
ısmarlamak; sipariş etmek; ayırtmak
Заканчивать
bitirmek; tamamlamak
Заключать
içine almak; kapsamak; hapsetmek; hükmetmek; bitirmek
Закрывать
kapamak, kapatmak
Заменять
değiştirmek; yerine geçirmek; yerine koymak; yerine kullanmak
Замечать
farketmek; farkına varmak; sezmek; demek; aklında tutmak
Замирать
hareketsiz kalmak; kalakalmak; durmak; kesilmek
Занимать
kaplamak; işgal etmek; olmak; tutmak; zaptetmek; ilgilendirmek
Заниматься
meşgul olmak; uğraşmak; yapmak; ilgilenmek
Запирать
kilitlemek; kitlemek; tırkazlamak; kilitlemek; kapamak; hapsetmek
Записывать
yazmak; kaydetmek; not tutmak; almak; almak
Заполнять
doldurmak
Запрещать
yasak etmek, yasaklamak, menetmek
Зарабатывать
kazanmak
Заслуживать
haketmek; kazanmak; değmek; layık olmak
Заставлять
doldurmak; kapamak; zorlamak; zorunlu / gerekli kılmak
Застёгивать
iliklemek; düğmelemek
Захватывать
elleye elleye kirletmek; tutmak; avuçlamak; yakalamak; gaspetmek
Заходить
uğramak; girip çıkmak; girmek; almaya gelmek: çekilmek
Защищать
savunmak; korumak; muhafaza etmek
Звать
çağırmak; seslenmek; davet etmek
Звонить
çalmak
Здороваться
birine selam vermek; birini selamlamak; selamlaşmak
Знать
bilmek; haberi olmak; tanımak; görmek
Играть
oynamak; oynaşmak; (piyano) çalmak; (rol) oynamak; sömürmek
Идти
gitmek; yürümek; gelmek; yanaşmak; kabul etmek
Избегать
kaçınmak; kaçmak; sakınmak; kurtulmak; atlatmak
Избирать
seçmek; tercih etmek
Извещать
bildirmek; haber vermek; duyurmak
Извиняться
affını dilemek; özür dilemek
Изготовлять
imal etmek, hazırlamak, yapmak, üretmek
Издавать
yayımlamak; çıkarmak; çıkarmak; neşretmek; saçmak
Издеваться
alay etmek
Изменять
değiştirmek; hıyanet / ihanet etmek; dönmek
Измерять
ölçmek
Изобретать
icat etmek; ihtira etmek
Изумлять
hayrette bırakmak; hayrete düşürmek
Изучать
öğrenmek; okumak; incelemek; etüt etmek
Иметь
(sahip) olmak
Импортировать
ithal etmek
Инвестировать
yatırım yapmak; yatırmak
Интересоваться
ilgilenmek; ilgi göstermek; meraklı / merakı olmak
Информировать
bilgi vermek; haber vermek
Искать
aramak
Исключать
çıkarmak; ihraç etmek; kaydını silmek; kaldırmak; dışlamak
Исполнять
yerine getirmek; icra etmek; uygulamak; oynamak; seslendirmek
Использовать
kullanmak; yararlanmak; faydalanmak; istismar etmek
Исправлять
onarmak; tamir etmek; düzeltmek
Испытывать
denemek; sınamak; görmek; (görüp) geçirmek; tatmak; çekmek
Исследовать
araştırmak, incelemek, tetkik etmek, açınsamak, tahlil etmek
Истощать
tüketmek; güçsüz düşürmek; zayıf düşürmek; verimliliğini azaltmak
Исчезать
ortadan kalkmak; yok olmak; yok olup gitmek; soyu tükenmek
Казаться
görünmek; gözükmek; gelmek; sanmak, benzemek; gibi(sine) gelmek
Карать
cezalandırmak
Касаться
değmek; dokunmak; değinmek; temas etmek; ilgilendirmek
Кататься
yuvarlanmak; gezmek
Качать
sallamak
Кашлять
öksürmek
Квалифицировать
fasıflandırmak, nitelendirmek, kıymetlendirmek, sınıflandırmak
Кивать
başını sallamak; baş işaretiyle selamlamak; başı ile selam vermek
Кидать
atmak; fırlatmak; savurmak; basmak
Кипятить
kaynatmak
Кланяться
selam vermek; selamlamak; selam söylemek; yalvarmak
Класть
koymak; yatırmak; yerleştirmek; örmek
Клеить
yapıştırmak, tutkallamak, zamklamak
Клясться
ant içmek; yemin etmek; ahdetmek
Колебаться
kımıldamak; dalgalanmak; sallanmak; sarsılmak; duraksamak
Кончать
bitirmek, sona erdirmek, son vermek
Копать
kazmak; açmak; bellemek; (kazıp) çıkarmak / toplamak; sökmek
Копировать
kopyalamak, kopyasını çıkarmak, süretini çıkarmak
Кормить
yedirmek; (karnını) doyurmak; yem vermek; yemlemek
Красить
boyamak; boya vurmak; açmak; güzelleştirmek
Краснеть
kızarmak; kırmızılaşmak
Красть
çalmak; hırsızlık yapmak
Критиковать
eleştirmek;
Кричать
bağırmak; haykırmak; bağırıp çağırmak; seslenmek; göze batmak;
Кружиться
dönmek; fırıl fırıl
Крутить
çevirmek; döndürmek; fırıldatmak
Крыть
örtmek; kaplamak; kesmek; birine (verip) veriştirmek
Купаться
suya girmek; denize girmek; yıkanmak; banyo yapmak
Курить
(sigara) içmek; yakmak
Кусать
ısırmak; dişlemek; sokmak; dalamak; dağlamak
Лазить
tırmanmak, (tırmanarak) çıkmak; girmek; açıp karıştırmak
Ласкать
okşamak; sevmek
Лаять
havlamak; ürümek
Лгать
yalan söylemek
Леденеть
buz kesilmek, donmak
Лежать
yatmak; (ait) olmak
Лелеять
özenle bakmak; üzerine titremek
Лениться
tembellik etmek; üşenmek
Летать
uçmak; uçuşmak
Лететь
gitmek; geçmek; sıçramak; düşmek; yuvarlanmak; kovalamak
Лечить
tedavi etmek
Ликвидировать
tasfiye etmek; (ortadan) kaldırmak; yok etmek; yoketmek
Лить
dökmek; akıtmak; akmak; koymak;
Лишать
yoksun / mahrum bırakmak, mahrum etmek; elinden almak; etmek
Ловить
yakalamak; tutmak; avlamak
Ложиться
yatmak; uzanmak
Ломать
kırmak; parçalamak; yıkmak; kırgınlığı olmak
Лукавить
kurnazlık etmek
Лысеть
tepesi açılmak
Любить
sevmek; hoşlanmak
Мазать
sürmek; sıvamak; kirletmek
Маскировать
maske takmak; gizlemek, saklamak, örtmek, kamufle etmek
Махать
sallamak
Медлить
ağır davranmak
Мелькать
görünüp kaybolmak; pırıldamak; yanıp yanıp sönmek
Менять
değiştirmek; değişmek; trampa etmek
Мерзнуть
donmak; buz kesilmek; uyuşmak
Мести
süpürmek
Мечтать
hayale / düşe kapılmak; hayal; düşlemek; rüyası olmak; özlemek
Мешать
engel olmak; engellemek; rahatsız etmek; karıştırmak; savurmak
Мигать
göz kıpıştırmak; göz etmek; (yanıp) yanıp sönmek; kırpışmak
Мирить
barıştırmak; ara bulmak
Мокнуть
ıslanmak; (bir sıvıda) durmak
Молиться
dua etmek; tapınmak
Молчать
susmak; ses çıkmamak; ağzını açmamak
Моргать
gözlerini kıpıştırmak / kırıştırmak; göz kırpmak
Мочь
yapabilmek; muktedir olmak
Мрачнеть
somurtmak; içi kararmak
Мстить
öç / intikam almak
Мучить
eziyet etmek; işkence etmek; (ıstırap) çektirmek
Мыслить
düşünmek
Мыть
yıkamak
Мять
ezme
Мяукать
miyavlamak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi