29 Ekim 2009 Perşembe

Rusça şahıs zamirleri ve çekimleri


Yalın hal (кто: Kim)
(-i) hali (кого: Kimi)
(-e) hali (кому: Kime)
Araç hali (кем: Kimle)
(-de) hali (о ком: Kimde)
(-in) hali (кого: Kimin)
Я (Ben)
меня (beni)
мне (bana)
мной (benle)
обо мне (bende)
меня (benim)
Ты (Sen)
тебя (seni)
тебе (sana)
тобой (senle)
о тебе (sende)
тебя (senin)
Он [O (erkek)]
его (в его) (onu)
ему (к нему) (ona)
им (с ним) (onunla)
о нём (onda)
его (у него) (onun)
Она [O (Dişi)]
её (в неё) (onu)
ей (к ней) (ona)
ей (с ней) (onunla)
о ней (onda)
её (у неё) (onun)
Оно [O (Nötr)]
его (в него)
ему (к нему)  (ona)
им (с ним) (onunla)
о нём (onda)
его (у него) (onun)
Mы (Biz)
нас (bizi)
нам (bize)
нами (bizimle)
о нас (bizde)
нас (bizim)
Вы (Siz)
вас (sizi)
Вам (size)
вами (sizinle)
о вас (sizde)
вас (sizin)
Они (Onlar)
их (в них) (onları)
им (к ним) (onlara)
ими (с ними) (onlarla)
о них (onlarda)
их (у них) (onların)

Rusça şahıs zamirlerinin cümlede kuruluşuŞAHIS ZAMİRLERİHALİ
Он
Она
Оно


ÖRNEK CÜMLELERYalın
Он читает книгу. 

[O (erkek)] Kitap/ Kitabı okuyor.

Она читает книгу. 

[O (dişi)] Kitap/ Kitabı okuyor.

Оно бежит.

O koşuyor.  (-i)
Его мать смотрит его. 

Annesi, onu izliyor.
Её дочь целует её. 

Kızı, onu öpüyor.
Его хозяин моет его.

Sahibi, onu yıkıyor.(-e)
Ему нужен билет.
 
Ona bilet lazım. Ей нравится больше всего торт.

 O, en çok pastayı seviyor.
Ему больше бсего мясо.

En çok, et  seviyor.Araç
Моя мать занимает им.

Annem, onunla ilgileniyor.
Её дедушка говорит ей.  

Dedesi, onunla konuşuyor.
Девочка идут им. 

Kız (çocuk), onunla yürüyor.(-de)
Яблоки находятся о нём.

Elmalar, onda bulunuyor. 
Книги лежат о ней.

Kitaplar, onda bulunuyor. 
Витамин лежат о нём.

Onda, vitamin bulunuyor.

(-in)
У него три дома. 

Onun 3 evi var. 
У неё оранживая футболка.

Onun turuncu bluzu var. 
У него жёсткая кора.

Onun sert kabuğu var. 

Rusça şahıs zamirlerinin cümlede kullanılışı

Şahıs zamirleriHali


Я 


Ты
ÖRNEK  CÜMLELER


Yalın

Я читаю книгу.


Kitap (kitabı) okuyorum.

Ты читаешь книгу.


Kitap (kitabı) okuyorsun.

(-i)

Она лубит меня.


O (Bayan), beni seviyor.

Она Лубит тебя.


O (Bayan), seni seviyor.

(-e)


Мне нравится краснaя машина.

Kırmızı arabayı beğeniyorum.

 Тебе нравится голубая машина.

Mavi arabayı beğeniyorsun.

Araç


Она играет  мной.

[O (Bayan)] Benimle oynuyor.

 Она играет в игру тобой.

[O (Bayan)] Seninle oynuyor.

(-de)

Ключи дверей на мне.

Kapıların anahtarları bende.

Он живёт о тебе.

O (Erkek), sende kalıyor.

(-in)


У меня яблоко.

Bende elma var.

У тебя апельсины.

Sende portakallar var.

Rusça'da Saatin Söylenişi


Saat başlarının söylenişi 
Rusça’da, 24 saatlik sistem kullanılabildiği gibi, 12 saatlik sistem de kullanılmaktadır. Bu durumda saatin hangi zaman dilimine ait olduğunu belirten, утра (sabah), дня (gündüz), ночи (gece), вечера (akşam) kelimeleriyle, söylenen saatin günün hangi diliminde bulunduğunu anlıyoruz.

Saat bir için iki ifade vardır: “час” ya da “один час” karşılıklarının her ikisi de doğrudur. Saat 2,3,4’ün sonuna “часа” gelirken, 5 ile 12 arasında “часов”dur.
Ровно ise, bizde de kullanılan şekliyle “saat tam...” demektir.

Örnekler:

1:00
час ночи ve ya один час ночи
2:00
два часа ночи
15:00
три часа дня
17:00
пять часов вечера
22:00
десять часов вечера
3:00
три часа ровно
Geçe ve kalanın söylenişi
Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz gibi buçuğa kadar ve buçuktan sonrası farklı söylenmektedir: Buçuğa kadarki kısımda, bir sonraki saatten (5 geçe için) beş dakika alınmış gibi bir mantık güdülmektedir. Buçuktan sonrası için ise, bir sonraki saatten şu kadar dakika eksik denmektedir.

Buradan hareketle şöyle bir kullanım mevcuttur: Saat 1 ile 2 arası adlandırılırken 
второй часikinci saat denir. Aynı şekilde 2 ile 3 arası третий час üçüncü saat…vb. şeklinde devam eder.

Buçuktan öncesi için
 geçen dakikalar + минут а / мин у ты/ минут + bir sonraki saat(ismin –in halinde) formülünü uyguluyoruz.

Buçuktan sonrası için ise 
без + kalan dakikalar +( минут/ мин у ты ) + bir sonraki saat(yalın halde) formülünü uyguluyoruz. 15 kalalarda ise bizdeki gibi çeyrek lafını da kullanabiliyoruz veбез четверти diyoruz.

Buçuktan öncesinde bir sonraki saati, ismin –in haline belirtiyoruz (ismin halleri dersinde detaylı bilgi bulacaksınız), 
первоговтороготретьегочетвёртогопятого …vb.

Buçuktan sonrası için, hangi saatten eksik isek, yani bir sonraki saat hangisi ise onu yalın halinde kullanılıyoruz: 
час, два, три gibi…

Geçen dakikalar için ise 5,10,15…vb. için 
минут, 1 ve 21 için минута, 2,3,4,22,23,24 içinмин у ты kullanılır. 30larda ise полов и на denir. 15 geçelerde de четверть de kullanılabilir.

Ör: 
четверть девя того (8:15) , двадцать две мин у ты десятого (9:22), полов и на пятого (4:30)

2:05
2 часа 5 минут
5 минут третьего
2:10
2 часа 10 минут
10 минут третьего
2:15
2 часа 15 минут
15 минут третьего
2:20
2 часа 20 минут
20 минут третьего
2:25
2 часа 25 минут
25 минут третьего
2:30
2 часа 30 минут
полтретьего
2:35
2 часа 35 минут
без двадцати пяти три
2:40
2 часа 40 минут
без двадцати три
2:45
2 часа 45 минут
без пятнадцати три / без четверти три
2:50
2 часа 50 минут
без десяти три
2:55
2 часа 55 минут
без пяти три
Saati sormak
Aşağıda saatin kaç şekilde sorulabileceği ile ilgili kalıplar bulacaksınız: -Который час?
Saat kaç?
Который час?
Saat kaç? ( konu ş ma dili )
Сколько времени ?
Affedersiniz,saat kaç söyler misiniz?
Извините, вы не (под)скажете, сколько времени?
Affedersiniz saat kaç acaba?
Извините, вы время не (под)скажете?
-Affedersiniz saati söyleyebilir misiniz?
Извините, вы не (под)скажете, который час?
Saatle ve zamanla ilgili diğer kalıplar
(Мои) часы остают
Saat(im) geri kalıyor
(Мои) часы спешат
Saat(im) ileri gidiyor
Часы идут правильно
Saat doğru
Время не ждёт
Zaman beklemiyor
Время идёт
Zaman geçiyor
Через час
Bir saat sonra
Через два часа
İki saat sonra
Ка к до лго
Ne kadar zaman?
В к отор ом часу?
Saat kaçta?
До которого часа?
Saat kaça kadar?
Сейчас три часа
Saat şimdi üç
Четыре часа ровно
Saat tam dört
Полчаса
Yarım saat
Полтора часа
Bir buçuk saat
Полночь
Gece yarısı
Полдень
Gün ortası
в четверть третьего
İki onbeşte
в половине третьего
İki otuzda
половина второго
1:30
половина третьего
2:30
Not
Час kelimesi iki anlama gelmektedir.
  • saat objesinin kendisi
  • 60 dakikalık zaman dilimi
Час ы kelimesi ise час kelimesinin çoğul halidir. Aynı zamanda kronometre demektir ve çoğul olarak kullanılır.

İzleyiciler

Blog Arşivi