29 Ekim 2009 Perşembe

Rusça şahıs zamirleri ve çekimleri


Yalın hal (кто: Kim)
(-i) hali (кого: Kimi)
(-e) hali (кому: Kime)
Araç hali (кем: Kimle)
(-de) hali (о ком: Kimde)
(-in) hali (кого: Kimin)
Я (Ben)
меня (beni)
мне (bana)
мной (benle)
обо мне (bende)
меня (benim)
Ты (Sen)
тебя (seni)
тебе (sana)
тобой (senle)
о тебе (sende)
тебя (senin)
Он [O (erkek)]
его (в его) (onu)
ему (к нему) (ona)
им (с ним) (onunla)
о нём (onda)
его (у него) (onun)
Она [O (Dişi)]
её (в неё) (onu)
ей (к ней) (ona)
ей (с ней) (onunla)
о ней (onda)
её (у неё) (onun)
Оно [O (Nötr)]
его (в него)
ему (к нему)  (ona)
им (с ним) (onunla)
о нём (onda)
его (у него) (onun)
Mы (Biz)
нас (bizi)
нам (bize)
нами (bizimle)
о нас (bizde)
нас (bizim)
Вы (Siz)
вас (sizi)
Вам (size)
вами (sizinle)
о вас (sizde)
вас (sizin)
Они (Onlar)
их (в них) (onları)
им (к ним) (onlara)
ими (с ними) (onlarla)
о них (onlarda)
их (у них) (onların)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi