19 Ekim 2009 Pazartesi

Rusça mini Sözlük

Я (ya) - ben
Ты (Tı) - sen
Мы (Mı) - biz
Вы (Vı) – siz
Он (eril) (On) , oна’ (dişil) (ana - konuşma; ona - yazılış), oно’ (nötr cins) (ano - konuşma; ono - yazılış) - o
Они’ (ani - konuşma; oni - yazılış) - onlar
Же’нщина (jenşina) - kadın
Мужчи’на (muşina)- erkek
Жена’ (jena) – karı, eş
Муж (muj) - koca
Де’вушка (devuşka) - kız
Де’вочка (devoçka) – küçuk kız
Ма’льчик (mal'çik) – oğlan, çocuk
Ребёнок(çoğul дети) (ryebyonok) - çocuk
Тётя (tyotya) – teyze, hala
Дя’дя (dyadya) – dayı, amca
Сестра’ ( syestra) – kız kardeş
Брат (brat) – erkek kardeş
Де’душка (dyeduşka) – dede (hem annenin hen babanın babası olabilir)
Ба’бушка (babuşka) – nene (hem annenin hen babanın annesi olabilir)
Учени’к (eril) (uçyenik) – öğrenci (ilk ve orta okulda)
Учени’ца (dişil) (uçyenitsa) – öğrenci
Учи’тель (eril) (uçityel')– ögretmen (ilk ve orta okulda)
Учи’тельница (dişil) (uçityel'nitsa)- ögretmen
Преподава’тель (eril) (prepodavatyel')– ögretmen (yüksek okulda, üniversitede)
Преподава’тельница (dişil) (prepodavatyel'nitsa) – ögretmen (bazen üniversitede kadın ögretmen için eril şekli de kullanılıyor)
Студе’нт (eril) (student) – talebe, öğrenci (yüksek okulda, üniversitede)
Студе’нтка (dişil) (studentka) - talebe, öğrenci
Врач (vraç) - doktor
По’вар (povar) - aşçı
Рабо’чий (eril) (raboçiy)- işçi
Ко’мната (komnata) - oda
Крова’ть (kravat' - konuşma; krovat' - yazılış) – karyola
Окно’ (okno - yazılış; akno - konuşma) - pencere
Стол (stol) - masa
Стул (stul) - sandalye
Сейча’с (seyças) – şimdi, şu an
У’тро ( utro) - sabah
День (den') - gün
Ве’чер (veçer) - akşam
Ночь (noç') - gece
До’брый (sıfat) (dobrıy) - iyi
Хоро’ший (sıfat) (horoşiy), хорошо’(belirteç) (horoşo)- iyi
Плохо’й (sıfat) (plohoy), пло’хо(belirteç) (ploho) – kötü
Норма’льный (sıfat) (normal'nıy), норма’льно(belirteç) (normal'no) - normal
Де’ло (çoğul дела’) (delo/dela) - iş
Го’род (gorod) - şehir
У’лица (ulitsa) – cadde, sokak
Магази’н (magazin) – mağaza, bakkal, dükkan
Роди’тели (çoğul) (roditeli) – anne baba
Сын (sın) - oğul
Дочь (doç') – kız çocuğu
Мама (mama) , мать (mat') – anne (“мать” sözcüğü oldukça resmi ve soguk)
Папа (papa) , отец (otets) – baba (“отец” sözcüğü daha resmi, ama kullanmada çok var)
Дом (dom) – ev, ДО’МА (doma) – evde.
Кни’га (kniga) – kitap
Ту’рок (eril) (turok) , турча’нка (dişil) (turçanka) - türk
Курд (eril) (kurd), курдя’нка (dişil) (kurdyanka) - kürt
Ара’б (eril) (arab), ара’бка (dişil) (arabka) - arap
Ру’сский (eril) (russkiy), ру’сская (dişil) (russkaya) - rus
О’чень (oçen') – çok
И (i) - ve
Шко’ла (şkola) - okul
Друг (dişil подру’га) (druk - konuşma; drug - yazılış) – dost, çok yakın arkadaş
Человек (çoğul лю’ди) (çelovek) – insan
Рабо’та (rabota) – iş, на рабо’те ( na rabote) – işte
То’же (toje) - …de
Да (da) – evet
Нет (nyet) - hayır

Sözcüklerin açıklaması:


1. Rusçada milletler isimleri kadın için ve erkek için ayrı olur. Erkek der: “Я турок - ya turok”, kadın der: “Я турчанка - ya turçanka”. Genel halk adı eril çoğuldan oluşur: турок (turok; bir kişi) – турки (turki (çoğul)), араб (arab) – арабы (arabı), курд (kurd) – курды (kurdı), русский (russkiy) – русские (russkiye). “Русский - russkiy” gramer belirtilerine göre bir sıfat (“русский человек russkiy çelovek”), sıfatların çekinlemesine daha sonra bakarız.


2. “Очень - oçen' ”, yani “çok” sözcüğü sadece sıfat ya da belirteç önüne gelebilir, sıfatın gösterdiği kalitenin derecesini yükseltir. Mesela: Хороший человек (horoşiy çelovek) – iyi bir insan, очень хороший человек (oçen' horoşiy çelovyek) – çok iyi bir insan; (мне (mne)) плохо (ploho) – (ben) kötüyüm, kendimi kötü hissediyorum, мне очень плохо (mne oçen' ploho) – ben çok kötüyüm. 


3. “Тоже - toje ” türkçedeki sözcükten ayrı yazılan de/da edatlarıyla karşılaştırabiliriz, mesela:
Я турок (ya turok). – Я тоже ( ya toje turok) (турок). Ben türküm. – Ben de (türküm).
Я тоже рад познакомиться (ya toje rada poznakomit'sya) . Ben de (tanıştığımıza) memnun oldum. 

Ого’нь ( ogon') - ateş
Солнце(so’ntse) – güneş
Поле (pole) - tarla
Стекло ( steklo) - cam
Пламя (plamya) - alev
Время (vremya) - zaman
Помощь (pomoş') - yardım
Мышь ( mış') - fare
Роза (roza) - gül
Дача ( daça) - yazlık
Каша ( kaşa) - pilav / çocuk maması
Деревня (dyeryevnya) - köy
Ошибка (oşibka / aşibka) – hata, yalnışlık
Год ( God - Got) – yıl, sene
Поезд ( poezd) - tren
Князь ( knyaz') – bey(unvan)
Носки(tekil носок) (noski) – çorap(lar)
Лист листочек ( list / listoçek)- yaprak
Урок ( urok) - ders
Мусульманин (dişil мусульманка) (musulmanin / musulmanka) - müslüman
Христианин (dişil христианка) (hristianin / hristianka)- hristian
Армянин (dişil армянка) (armyanin / armyanka - ermeni
Египтянин (dişil египтянка) ( egiptyanin / egiptyanka)- mısırlı
Озеро (ozero) - göl
Слово ( slovo) - söz
Дерево ( dyerevo) - ağaç
Мысль ( mısl') – düşünce, fikir
Племя ( plamya) – kavim, aşiret
Снег ( cneg / cnek) - kar
Враг ( vrag) - düşman
Бог (Bog)- tanrı
Пальто ( pal'to)- palto
Тетрадь(titra’t’) - defter
Сознание (soznaniye) – bilinç


Sıfatlar ve renkler (eril şekilde):
Но’вый ( novıy) - yeni
Ста’рый (starıy) – eski (bir canlı hakkında ek anlam – yaşlı)
Краси’вый ( krasivıy) - güzel
Молодо’й (molodoy / maladoy) - genç
Большо’й ( bol'şoy / bal'şoy) - büyük
Ма’ленький (malen'kiy) - küçük
Высо’кий ( vısokiy) - yüksek
Чё’рный ( çyornıy) - siyah
Бе’лый ( Byelıy) - beyaz
Се’рый (Syerıy) - gri
Жё’лтый (Jyoltıy) - sarı
Кра’сный (Krasnıy) – kırmızı, kızıl
Ро’зовый (Rozovıy) – pembe
Зелё’ный (Zelyonıy) - yeşil
Си’ний (siniy) - mavi
Голубо’й ( goluboy / galuboy) – açık mavi, gük mavisi
Кори’чневый ( koriçnevıy / kariçnevıy) – kahve rengi
Ора’нжевый (oranjeviy / aranjevıy) - turuncu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi