6 Eylül 2009 Pazar

Rusça İşaret Zamiri - ЭтoBildiğiniz gibi Türkçe'de birçok işaret zamiri vardır: bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar...Rusça'da ise durum daha farklıdır..Ruslar sadece bir işaret zamiri kullanır.Bu işaret zamiri de этo dır. этo işaret zamiri bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar gibi anlamlarda kullanılabilir.Aşağıdaki örnekleri inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

этo oкнo (eta akno) bu penceredir

этo шкаф (eta şkaf) şu dolaptır

этo стул (eta stul) bu sandalyedir

Soru Cümlesi

Soru cümlesi yapılırken cümlenin sonuna soru işareti konulur ve ses tonunda ayarlama yapılır.

Olumlu Cevap

Olumlu cevap verilirken cümlenin başına "evet" anlamına gelen "да " eklenir.

этo студeнт ? (eta sıtudient) bu erkek öğrenci midir ?

да , этo студeнт. (da,eta sıtudient) evet , bu bir erkek öğrencidir.

этo тeтрадь ? (eta tetrad ) bu defter midir ?

да , этo тeтрадь (da,eta tetrad) evet, bu defterdir.

Olumsuz Cevap

Olumsuz cevap verirken ise "этo" dan sonra olumsuzluk eki olan "нe" yi ekleriz.İsterseniz cümle başına "hayır" anlamına gelen "нeт" sözcüğünü de ekleyebilirsiniz.

этo тeтрадь ? (eta tetrad ) bu defter midir ?

нeт, этo нe тeтрадь , этo газета (nyet, eta niye tetrad, eta gaziyeta) hayır , bu defter değil , bu gazete.

этo нe тeтрадь (eta niye tetrad) bu defter değil.
Rusça тут - там - вoт"тут" ve "там" işaret zarflarıdır."тут" sözcüğü "burada,bu yerde" anlamına gelirken "там" sözcüğü ise "orada,o yerde" anlamına gelir.

шкаф там ? (şıkaf tam) dolap orada mı ?

да , шкаф там. (da,şıkaf tam) evet,dolap orada.

нeт , шкаф нe там. (nyet,şıkaf nye tam) hayır,dolap orada değil.


"вoт" sözcüğü ise "işte" anlamına gelir.Varolan,görülen bir nesneyi veya olayı işaret etmek için kullanılır.

вoт газета (vot gaziyeta) işte gazete.

вoт книга (vot kıniga) işte kitap.
ПАДЕЖЫ : Rusçanın en zor bölümü : ismin halleri

İSMİN HALLERİ - ПАДЕЖЫ 


Rus dilinde tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi isim çekim halleri vardır.
Yalın halini de sayacak olursak Rusça'daki hal sayısı 6’dır. Hal ekleri ismin cinsine göre değişirler.

İsmin Yalın Hali-- Именительный Падеж

İsmin -in Hali ----Родительный Падеж

İsmin -e Hali ----Дательный Падеж

İsmin -i Hali------ Внительный Падеж

İsmin ile Hali  ----Творительный Падеж

İsmin -de Hali----Предложный Падеж

*Bir erkek ismi olan Aleksiy'nin 
ismin hallerine göre değişimine bakalım: Örnekler


 Yalın hal---- Это 
Алексей.  Bu Aleksiy.

-in hali-------Мы изучаем таблицу 
Алексея.  Aleksiy'in tablosunu çalışıyoruz.

 -e hali-------Ученик дал 
Алексею таблицу.  Bir öğrenci Aleksiy'e tablo verdi.

-i hali---------Анна ждёт 
Алексея.  Anna Aleksiy'i bekliyor.

ile hali--------Таблица написана 
Алексеем.  Bu tablo Aleksiy tarafından çizildi.

 -de hali------Друзья говорят 
об Алексее.  Arkadaşlar Aleksiy hakkında konuşuyor.


      
Rusça da ismin halleri:

-Yalın hal----- ne ve kim sorusuna aldığımız cevap

-i hali -------- gösterme, ismin eylemin nesnesi olması durumunda

-in hali ------- sahiplik, ilgi

-e hali -------- yönelme, dolaylı nesne

-ile hali-------- ismin eylemin gerçekleşmesinde bir vasıta olması durumunda(ile, tarafından)

-de hali-------- bulunma, 
“о” (hakkında) , “в” (-de, içinde) “на” (-de, üstünde) gibi edatları kullanırken           İ hali     
Внительный Падеж


Eril isimler için :

- Cansız isimlerde 
değişiklik yok.
- Ünsüz ile biten isimlerde 
“а” eklenir.
“ь” yerine “я” gelir.
“й” yerine “я” gelir.

Dişil isimler için:

“а” yerine “у” gelir.
“я” yerine “ю” gelir

 
Nötr isimlerde 

değişiklik olmaz.Örnek: 

 -Катя читает что? Катя читает 
книгу.

 -Katya ne(neyi) okuyor? Katya 
kitap(kitabı)  okuyor. 
"İ" HALİ          Родительный Падеж

Eril isimler için:

- Ünsüzle bitenlerde “а” eklenir.
“ь” yerine “я” gelir.
“й” yerine “я” gelir.
-   “а” yerine “ы” gelir.

Dişil isimlerde:

-  “я” yerine “и” gelir.
-  “ь” yerine “и” gelir.

Nötr isimerde:

“о” yerine “а” gelir.
-  “е” yerine “я” gelir."E" HALİ      Дательный Падеж

Eril isimlerde:

Ünsüzle bitenlerde “у” eklenir.

“ь” yerine “ю” gelir.
“й” yerine “ю” gelir.

Dişil isimlerde:

 “а” yerine “е” gelir.
 “ь” yerine “и” gelir.
 “я” yerine “е” gelir

Nötr isimlerde:

“о” yerine “у” gelir
“е” yerine “ю” gelir

örnek:

Я даю ручку кому? Я даю ручку учителю. 

- Kalemi kime vereyim? Kalemi öğretmene veriyorum.


         
  İLE HALİEril isimlerde:

- “ж”, “ш”, “щ”, “ц”, “ч” ile bitenlerde “ем” veya “ом”eklenir.
- diğer ünsüzlerle bitenlerde “ом” eklenir
- eğer vurgulu “ём” ise “ь” yerine “ем” gelir.
- eğer vurgulu “ём” ise “й” yerine “ем” gelir

Dişil isimlerde:

- eğer ismin kökü “ж”, “ш”, “щ”, “ц”, “ч” ile bitiyorsa  “а” yerine “ей” gelir
- for the rest replace “а” with “ой”
-  “ь” yerine “ью”.
- eğer vurgulu “ёй” ise “я” yerine “ей” gelir.

Nötr isimlerde:

- “м” eklenir

örnek:

за домом   evin arkasında
над столом   masanın üstünde
перед рекой   nehrin önünde
под водой   su altında
с учителем   öğretmen ile             
 "DE" HALİ     
       
  Предложный Падеж

Eril isimlerde:

- “е” eklenir

Dişil isimlerde:

-- “а” yerine “е” gelir.
- “ь” yerine “и” gelir.
- “я” yerine “е” gelir.

Nötr isimlerde:
-“о” yerine “е” gelir.
- eğer isim “е” ile bitiyorsa değişiklik olmaz.


İsmin hallerine göre sorularİsmin hallerine göre


Что? ve Кто? :


Yalın hal (özneyi sorar):
   
 Что?   
    Кто? 
 

-i hali (nesneyi sorar):
    Что? 
    Кого


-e hali (yönelme):
  
  Чему? 
    Кому?  


-in hali (sahiplik):
    
Чего? 
    Кого?  
 

ile hali (ne ile, ne tarafından)
  
  Чем?
    Кем? 
 

-de hali (bulunma, hakkında)
  
  Чём 
    Ком?  
  
Rusça kelime örnekleriRusça kelime örnekleri


Günaydın - Доброе утро! (Dobrae utra)
İyi günler - Добрый день! (Dobrıy den')
İyi akşamlar/İyi geceler - Добрый вечер! (Dobrıy veçer)
Evet - Да (Da)
Hayır - Нет (Nyet)
Hoş geldiniz - Добро пожаловать! (Dabro pajalavat')
Nasılsınız? - Как дела? (Kak dila)
İyiyim, Teşekkür ederim; siz nasılsınız? - Хорошо, спасибо. А у Вас? (Haraşo, spasiba. A u Vas?)
Affedersiniz - Извините (Izvinite)
gazete - газета (gazeta)
Ekim - октябрь (aktyabr')
kuzey - север (sevyer)
uçak - аэропорт (aeraport)
Alo - алло (allo)
Benim adım - Меня зовут (). (Minya zavut ())
anlamıyorum - Я не понимаю. (Ya ne panimayu)
Lütfen - Пожалуйста. (Pajalüsta)
Teşekkür ederim - Спасибо (Spasiba)
Bir şey değil - Не за что. (Ne za şto)

Rusça Konuşma Kılavuzu

SELAMLAŞMA - TANIŞMA


Merhaba - Zdravstvuyte
Güle güle - Do svidaniya
Görüşürüz - Poka
Günaydın - Dobroe utro
İyi günler - Dobrıy den
İyi akşamlar - Dobrıy veçer
İyi geceler - Spokoynoy noçi
Evet - Da
Hayır - Net
Teşekkürler - Spasibo
Bir şey değil - Pojaluista, Ne za şto
rusça öğrenmeye faydalı sitelerhttp://www.ulkeler.net/translation/rustr.htm

http://www.internetpolyglot.com

http://www.languageguide.org/

http://www.mangolanguages.com/

http://www.ruscaturkce.com/

http://mugdog.wordpress.com/category/pratik/


rusça deneme testi
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=paAzE6CPswufbQqO_1uixEw&email=true
Rusça kelime örnekleriGünaydın - Доброе утро! (Dobrae utra)
İyi günler - Добрый день! (Dobrıy dzen')
İyi akşamlar/İyi geceler - Добрый вечер! (Dobrıy veçer)
Evet - Да (Da)
Hayır - Нет (Nyet)
Hoş geldiniz - Добро пожаловать! (Dabro pajalavat')
Nasılsınız? - Как дела? (Kak dzila)
İyiyim, Teşekkür ederim; siz nasılsınız? - Хорошо, спасибо. А у Вас? (Haraşo, spasiba. A u Vas?)
Affedersiniz - Извините (Izvinitse)
gazete - газета (gazeta)
Ekim - октябрь (aktyabr')
kuzey - север (sevyer)
uçak - аэропорт (aeraport)
Alo - алло (allo)
Benim adım - Меня зовут (). (Minya zavut ())
anlamıyorum - Я не понимаю. (Ya ne panimayu)
Lütfen - Пожалуйста. (Pajalüsta)
Teşekkür ederim - Спасибо (Spasiba)
Bir şey değil - Не за что. (Ne za şto) 
Sözcük ÖğeleriЧАСТИ РЕЧИ - SÖZCÜK ÖĞELERİ

Rusçada on değişik dilbilgisi öğesi vardır.  Rusça sözcüklerin her biri bu on öğeden birine aittir.  Ancak, değişik anlam ve kullanışı olan bir sözcük bu öğelerden birden fazlasına girebilir.  Bu bakımdan, önden ve sondan eklemeli çekimli bir dil olan Rusçada birçok sözcük için on gruptan yalnızca şu gruba aittir demek mümkün değildir.  Ancak anlam ve biçim olarak kullanılışına bakarak hangi gruba bağlı olduğunu söylenebilir.  Aynı sözcük başka bir anlamda kullanışıyla diğer bir grup içinde yer alabilir.

Örneğin: рýсский sözcüğü:

  “Rus, Rus erkeği”        isim

  “Rus- (s)i”                   sıfat

  “Rusya-(s)i”                 sıfat

Bu sözcüğün hem İSİM hem de SIFAT olarak kullanıldığını görüyorsunuz.  Rusça eklerle türetilen çekimli ve hecelerde değişken vurgu yapısına sahip olduğundan yazılışı aynı, yani aynı harflerle yazılan bazı sözcükler farklı anlamlara da gelmektedir.

Örneğin:

              стоEт (staAt)              “o ayakta duruyor”

              стóит (stóit)               “eder, değer”

               ужé (ujé)                    “artık”

               ýже (újı)           “daha dar”

Bu sözcüklerin yazılışı aynı olduğu halde, vurgunun değişik heceye düşmesi nedeniyle farklı anlamlara gelmektedirler.  Birçok sözcük için de durum aynıdır.  Bu bakımdan, bir sözcüğü öğrenirken onun anlamlarını ve bu anlamda hangi grupta olduğunu da öğrenmek gerekir.

Sözünü ettiğimiz on adet dilbilgisel öğe şunlardır.  Parantez içinde verilen örnek sözcüklerden bazılarının yukarıda sözünü ettiğimiz gibi birden fazla grup içinde olabileceğini hatırdan çıkartmayınız.

1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - İSİMLER

   (брат, дом, РоссEя, Лéна)

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ - SIFATLAR

   (нóвый, красEвый, хорóший, сEний)

3. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ - SAYILAR

   (одEн, три, пéрвый, вторóй, двóе, трóе)

4. МЕСТОИМЕНИЯ - ZAMİRLER

   (я, мы, онE, мой, наш, кто)

5. ГЛАГОЛ - FİİLLER

   (говорEть, дýмать, занимáться)

6. НАРЕЧИЕ - ZARFLAR

   (сегóдня, сюдá. отсIда, красEво, как)

7. ПРЕДЛОГ - EDATLAR

   (на, за, по, от, у, мéжду)

8. СОЮЗ - BAĞLAÇLAR

   (а, но, что, кудá, потомý что)

9. ЧАСТИЦЫ - ANLAMSIZ SÖZCÜKLER

   (ведь, же, ли, рáзве, бы)

10. МЕЖДОМЕТИЯ - ÜNLEMLER

   (ах!, ой!, увG!)
Sahiplik«У меня есть»* утвердительная форма
‘Benim… var’ olumlu .

Меня
Тебя
У Него/Неё ЕСТь ismin yalın hali
Нас
Вас
Них

Örnekler:
У меня есть ручка - Benim kalem var
У него есть дом – Onun evi var

* Türkçe’deki ‘benim…var’* ‘bende…var’ yapılışları Rusça’ya yanı çevirilir.
* Konuşarak ‘есть’ sözü bazen kullanılmaz. Örnek: у меня (есть) насморк – Benim nezlem var. Ben nezleyim

* ‘есть’ sözü konuşma maddesi ile yerlerini değiştirebilir. Örnek: у меня есть ручка - у меня ручка есть.

2. «У меня… есть»* вопросительная форма
‘Benim… var mı’ .soru

Olumlusu gibi yapılır. Soru sadece cümlenin sonundaki soru işareti ile gösterilir.

3. Конструкция «У меня нет» ‘
Benim… yok’ yapılışı

Меня
Тебя
У Него/Неё НЕТ ismin -in hali

Нас
Вас
Них

Örnekler: У меня нет ручки - Bende kalem yok

У него нет дома – Onun evi yok
Şahıs ZamirleriBEN - Я

Я русский. [ya russkiy] - Ben Rus'um. (erkek cinsi)
Я турок. [ya turok] - Ben Türküm. (erkek cinsi)
Я говорю по-русски. [ya gavaryu pa russki] - Rusça konuşuyorum.
Я холост. [ya holost] - Bekarım. (erkek cinsi)
Я устал. [ya ustal] - Yoruldum. (erkek cinsi)
Я устала. [ya ustala] - Yoruldum. (dişi cins)
Я опоздал. [ya apazdal] - Geç kaldım. (erkek cinsi)
Я опоздала. [ya apazdala] - Geç kaldım. (dişi cins)
Я хочу есть. [ya haçu yest] - Yemek yemek istiyorum.
Я ищу книгу. [ya işu knigu] - Kitap arıyorum.
Я мужчина. [ya muşşina] - Ben erkeğim.
Я иду. [ya idu] - Gidiyorum.
Я готов. [ya gatov] - Ben hazırım. (erkek cinsi)
Я готова [ya gatova] - Ben hazırım. (dişi cins)
Я доктор. [ya doktor] - Ben doktorum.
Я спешу. [ya spişu] - Acelem var.
Я хочу пить. [ya haçu pit] - Susadım. (İçmek istiyorum.)
Я живу в Стамбуле. [ya jivu v stambule] - İstanbul'da yaşıyorum.
Я женат. [ya jınat] - Ben evliyim. (erkek cinsi)

Ты русский. [tı russkiy] - Sen Rus'sun. (erkek cinsi)
Ты турок. [tı turok] - Sen Türksün. (erkek cinsi)
Ты говоришь по-русски. [tı gavariş pa russki] - Rusça konuşuyorsun.
Ты холост. [tı holost] - Bekarsın. (erkek cinsi)
Ты устал. [tı ustal] - Yoruldun. (erkek cinsi)
Ты устала. [tı ustala] - Yoruldun. (dişi cins)
Ты опоздал. [tı apazdal] - Geç kaldın. (erkek cinsi)
Ты опоздала. [tı apazdala] - Geç kaldın. (dişi cins)
Ты хочешь есть. [tı hoçeş yest] - Yemek yemek istiyorum.
Ты ищешь книгу. [tı işeş knigu] - Sen kitap arıyorsun.
Ты мужчина. [tı muşşina] - Sen erkeksin.
Ты идешь. [tı idyoş] - Gidiyorsun.
Ты готов. [tı gatov] - Sen hazırsın. (erkek cinsi)
Ты готова [tı gatova] - Sen hazırsın. (dişi cins)
Ты доктор. [tı doktor] - Sen doktorsun.
Ты спешишь. [tı spişış] - Acelen var.
Ты хочешь пить. [tı hoçiş pit] - Susadın. (İçmek istiyorsun.)
Ты живешь в Стамбуле. [tı jivyoş v stambule] - İstanbul'da yaşıyorsun.
Ты женат. [tı jınat] - Sen evlisin. (erkek cinsi)Он русский. [on russkiy] - O Rus.
Он турок. [on turok] - O Türk.
Он говорит по-русски. [on gavarit pa russki] - Rusça konuşuyor.
Он холост. [on holost] - O bekardır.
Он устал. [on ustal] - O yoruldu.
Он опоздал. [on apazdal] - Geç kaldı.
Он хочет есть. [on hoçet yest] - O yemek istiyor.
Он ищет книгу. [on işet knigu] - O kitap arıyor.
Он мужчина. [on muşşina] - O erkek.
Он идет. [on idyot] - Gidiyor.
Он готов. [on gatov] - O hazır.
Он доктор. [on doktor] - O doktordur.
Он спешит. [on spişış] - Acelesi var.
Он хочет пить. [on hoçit pit] - Susadı. (İçmek istiyor.)
Он живет в Стамбуле. [on jivyot v stambule] - İstanbul'da yaşıyor.
Он женат. [on jınat] - O evlidir.
Она русская. [ona russkaya] - O Rus.
Она турчанка. [ona turçanka] - O Türk.
Она говорит по-русски. [ona gavarit pa russki] - Rusça konuşuyor.
Она не замужем. [ona ne zamujam] - O bekardır.
Она устала. [ona ustala] - O yoruldu.
Она опоздала. [ona apazdala] - Geç kaldı.
Она хочет есть. [ona hoçet yest] - O yemek istiyor.
Она ищет книгу. [ona işet knigu] - O kitap arıyor.
Она женщина. [ona jenşina] - O bayandır.
Она идет. [ona idyot] - Gidiyor.
Она готова. [ona gatova] - O hazır.
Она доктор. [ona doktor] - O doktordur.
Она спешит. [ona spişış] - Acelesi var.
Она хочет пить. [ona hoçit pit] - Susadı. (İçmek istiyor.)
Она живет в Стамбуле. [ona jivyot v stambule] - İstanbul'da yaşıyor.
Она замужем. [ona zamujem] - O evlidir.


O - Оно Nötr

Örnek Cümleler: Это яблоко. [eto yablaka] - Bu elmadır.
Оно красное. [ano krasnoye] - O kırmızıdır.
Оно фрукт. [ano frukt] - O meyvadır.
Оно еда. [ano yeda] - O yiyecektir.
Оно вкусное. [ano vkusnoye] - O lezzetlidir.
Оно свежее. [ano svejaye] - O tazedir.
Оно дорогое. [ano daragoye] - O pahalıdır.
Оно дешевое. [ano deşyovoye] - O ucuzdur.

Nötr isimlere bir kaç örnek: дерево [derivo] - ağaç
яйцо [yaytso] - yumurta
море [more] - deniz


Мы говорим по-русски. [mı gavarim pa russki] - Biz rusça konuşuyoruz.
Мы устали. [mı ustali] - Biz yorulduk.
Мы опоздали. [mı apazdali] - Biz geç kaldık.
Мы хотим есть. [mı hatim yest] - Biz yemek istiyoruz.
Мы ищем книгу. [mı işem knigu] - Biz kitap arıyoruz.
Мы готовы. [mı gatovı] - Biz hazırız.
Мы спешим. [mı speşim] - Acelemiz var.
Мы хотим пить. [mı hatim pit] - Biz içmek istiyoruz. (Susadık)


Вы говорите по-русски. [vı gavarite pa russki] - Siz rusça konuşuyorsunuz.
Вы устали. [vı ustali] - Siz yoruldunuz.
Вы опоздали. [vı apazdali] - Siz geç kaldınız.
Вы хотите есть. [vı hatite yest] - Siz yemek istiyorsunuz.
Вы ищете книгу. [vı işite knigu] - Siz kitap arıyorsunuz.
Вы готовы. [vı gatovı] - Siz hazırsınız.
Вы спешите. [vı speşite] - Aceleniz var.
Вы хотите пить. [vı hatite pit] - Siz içmek istiyorsunuz. (Susadınız)


Они говорят по-русски. [ani gavaryat pa russki] - Onlar rusça konuşuyorlar.
Они устали. [ani ustali] - Onlar yoruldular.
Они опоздали. [ani apazdali] - Onlar geç kaldılar.
Они хотят есть. [ani hatyat yest] - Onlar yemek istiyorlar.
Они ищут книгу. [ani işut knigu] - Onlar kitap arıyorlar.
Они готовы. [ani gatovı] - Onlar hazırlar.
Они спешут. [ani speşut] - Aceleleri var.
Они хотят пить. [ani hatyat pit] - Onlar içmek istiyorlar. (Susadılar)


Zaman KavramlarıSaat kaç? Сколько времени? / Sko’lka vre’meni? /

Saat bir. Час / Ças /

Saat iki. Два часа / Dva çasa’ /

Bir buçuk. Пол второго / Pol fıtaro’va /

Şimdi bir buçuk. Сейчас пол второго / Siyça’s pol fıtaro’va /

Şimdi ikiye çeyrek var. Сейчас без пятнадцати два / Siyças bez pitna’dsati dva /

Biri on geçiyor. Десять минут второго / De’syit minut fıtaro’va /

İkiye on var. Без десяти два / Bez disyati’ dva /

Saat beş. Пять часов / Piya’t çaso’v /

Saat yedi. Семь часов / Sem çaso’v /
Öğlen. Днем / Dnyom /

Gece yarısı. Полночь / Po’lnaç /
Bugün Сегодня / Sivo’dnya /
Dün Вчера / Vçera’ /

Yarın Завтра / Za’vtra /

Öbür gün После завтрва / Po’sle za’vtra /GÜNLER

Pazartesi Понедельник / Panide'lnik /

Salı Вторник / Fto’rnik /

Çarşamba Среда / Srida’ /

Perşembe Четверг / Çitve'rg /
Cuma Пятница / Pya’tnitsa /

Cumartesi Суббота / Subo’ta /

Pazar Воскресенье / Vaskrise'nye /AYLAR

Ocak Январь / Yınva’r /

Şubat Февраль / Fivra’l /

Mart Март / Mart /

Nisan Апрель / Apre'l /

Mayıs Май / May /

Haziran Июнь / İyu’n /

Temmuz Июль / İyu’l /
Ağustos Август / A’vgust /

Eylül Сентябрь / Senty'abr /

Ekim Октябрь / Aktya'br /
Kasım Ноябрь / Naya’br /
Aralık Декабрь / Dika’br /

MEVSİMLER
İlkbahar Весна / Visna' /

Yaz Лето / Le'ta /

Sonbahar Осень / O'sin /
Kış Зима / Zima’ /
Soru KelimeleriKim? Кто?
Kimin? Чей?
Ne? Что?
Nerede? Где?
Nereye? Куда?
Nereden? Откуда?
Nasıl? Как, какой?
Hangi? Какой из, который?
Neden?
Niçin?
Neye (niye)? (разговорн.) Почему?
Nereli? Откуда родом?
Ne zaman? Когда?
Kaç? Сколько?
Ne kadar? Сколько стоит?
Sayilar

sıfır 0 ноль
bir 1 один
iki 2 два
üç 3 три
dört 4 четыре
beş 5 пять
altı 6 шесть
yedi 7 семь
sekiz 8 восемь
dokuz 9 девять
on 10 десять
on bir 11 одиннадцать
on iki 12 двенадцать
on üç 13 тринадцать
on dört 14 четырнадцать
on beş 15 пятнадцать
on altı 16 шестнадцать
on yedi 17 семнадцать
on sekiz 18 восемнадцать
on dokuz 19 девятнадцать
yirmi 20 двадцать
yirmi bir 21 двадцать один
yirmi iki 22 двадцать два
yirmi üç 23 двадцать три
Числительные Перевод
yirmi dört 24 двадцать четыре
yirmi beş 25 двадцать пять
yirmi altı 26 двадцать шесть
yirmi yedi 27 двадцать семь
yirmi sekiz 28 двадцать восемь
yirmi dokuz 29 двадцать девять
otuz 30 тридцать
kırk 40 сорок
elli 50 пятьдесят
altmış 60 шестьдесят
yetmiş 70 семьдесят
seksen 80 восемьдесят
doksan 90 девяносто
yüz 100 сто
yüz on 110 сто десять
iki yüz 200 двести
üç yüz 300 триста
beş yüz 500 пятьсот
bin 1000 тысяча
iki bin 2000 две тысячи
yüz bin 100 000 сто тысяч
milyon 1 000 000 миллион
milyar, bilyon 1 000 000 000 миллиард, биллион
Mesleklerстудент [student] - öğrenci (erkek)
студентка [studentka] - öğrenci (bayan)
инженер [injiner] - mühendis
архитектор [arhitektır] - mimar
мясник [misnik] - kasap
официант [afitsant] - garson
журналист [jurnalist] - gazeteci
учитель [uçitil] - öğretmen
судья [sudya] - yargıç
художник [hudojnik] - ressam
солдат [saldat] - asker
зубной врач [zubnoy vraç] - dişçi
почтальон [poçtalyon] - postacı
медсестра [medsestra] - hemşire
доктор [doktor] - doktor
полиция [palitsiya] - polis
пожарный [pajarnıy] - itfaiyeci
водолаз [vadalaz] - dalgıç
повар [povır] - aşçı
портной [partnoy] - terzi
капитан [kapitan] - kaptan
парихмахер [parihmaher] - berber
балерина [balerina] - balerin
Konuşulan RusçaСОГЛАСИЕ И НЕСОГЛАСИЕ (TASTİK VE TASTİĞİN OLUMSUZ FORMLARI)
Tabi! / Tabi ya! – Конечно!
Tam öyle! - Именно так!
Sanıyorum öyle – Думаю, что да
Umarim öyledir – Надеюсь, что так
Ona benziyor – Похоже на то
Her halde – Весьма вероятно

Hiç değil! – Совсем не так!
Tam (pek) öyle değil – Не совсем так
Korkarım ki hayır – Боюсь, что нет
Öyle öyle ama... – Так-то так, но…
Olamaz! – Не может быть!
Pek emin değilim! – Я не уверен

ДОПУЩЕНИЯ (BELİRSİZLİK FORMLARI)

Belki – Может быть
Olabilir - Возможно
Mümkün – Это можно
Gayet mümkün – Вполне возможно
Her şey olabilir – Все может быть
Bana öyle geliyor ki... – Мне кажется…
Diyelim ki... – Скажем, что…
Umarim ki… - Надеюсь, что…

СОМНЕНИЕ (ŞUPHELER)

Pek zannetmem - Сомневаюсь
Sanmam – Не думаю
Kul bilir – Бог его знает
Buna inanmıyorum – Не могу в это поверить
Emin misiniz? – Вы уверены?
Pek emin değlim – Я не совсем уверен
Ciddi misiniz? – Вы это серьезно?
Şaka mı (ediyorsunuz)? - Вы что, шутите?

ВОСКЛИЦАНИЯ (HAYKIRIŞLAR)

Tamam! / Peki! - Хорошо! Ладно! Договорились!
İnşKul! - Дай бог! Надеюсь!
MaşKul! - Аллилуйя! Молодец! (когда свершилось что-то хорошее)
Aferin sana! - Ты молодец!
Anlaştık! - Договорились!
Değil mi? - Не так ли? (Не правда ли?)
Çabuk ol! - Живей! Скорее!
Yapma ya! / Yok ya! / Hadi ya! / Yapma ya! - -Да что ты говоришь?! / неужели?! / да ладно?!
Hah, geldin işte! - А, вот и ты! А, явился-таки!
Vay, kimi görüyoruz! - Ба, кого мы видим!
Boş ver! - Забей!
Sakın ha! - Смотри у меня!
Öyle mı? -Разве?
Değil mi? - Не так ли?
Dalga mı geçiyorsun? - Ты прикалываешься?
Haydi bakalım! - Давай, выкладывай! А ну говори!
Gel de anla! - Поди-ка [тут] разберись!
Havsalaya sığmaz! - Уму непостижимо!
İçeri gel! - Заходи!
İşim başımdan aşkın. - У меня дел по горло.
İşin mi yok?! - Тебе что, делать нечего?!
İşine bak! - Ты занимайся своими делами! ( =Тебя не спрашивают!)
Bir dakika! - Одну минуту!
Deli oluyor insan! - С ума можно сойти!
Rusçada selamlaşma kelimeleriЗдравствуйте - Merhaba
Здравствуйте Саша! - Merhaba Saşa.
Здравствуйте - Merhaba
Как у вас дела? - Nasılsınız?
Хорошо. - İyi
Хорошо, спасибо. - İyiyim, teşekkürler.

Привет - Merhaba (samimi)
Привет Саша! - Merhaba Saşa.
Привет - Merhaba
Как дела? - Nasılsın?
Хорошо, спасибо. А у тебя? - İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?

Да - Evet.
Нет - Hayır.
Незнаю - Bilmiyorum.
Спасибо - Teşekkürler.
Большое спасибо. - Çok teşekkürler.
Доброе утро. - Günaydın
Добрый вечер. - İyi akşamlar.
Добрый день. - İyi günler.
Zamirler- Bağlaçlar- Edatlarбез …sız
в- içinde
в дополнение- …e ek olarak
в соответствии- …e göre
в течение- boyunca
внутри- içinde
вокруг- çevresinde
все- bütün
вы- siz
где- nerede
для- için
для того что бы- için
до- …e kadar
до- …e
если- eğer
за- arkasında
и- ve
и еще- bır şey daha
к- …e doğru
каждый- her biri
каждый- herkes
как- nasıl
как … так и-… ikisi
когда- ne zaman
кроме того- herşeyin üstünde
кто- kim
кто-то- birisi
куда- nereye
между- arasında
между- ortasında
мы- biz
на- üstünde
на верху- üstünde
не только… но и- … sadece o degıl bu da
несмотря на- …e rağmen
но- fakat
около- yakın
он- o
она- o
они- onlar
от- …den
перед- önünde
под- altında
пока- iken
после- sonra
потому что- çünkü
почему- niçin
поэтому- bundan dolayı
про- hakkında
против- karşı
рядом- yanında
с- …den beri
с- ile
сверх того- bundan da fazlası
сквозь -içinden
снаружи- dışında
снова- tekrar
так же- как kadar
также- gibi
тоже- de
только- sadece
чей- kimin
что- ne
что-то- herhangibir şey
я- ben
Rusça Resimli Sözlükhttp://www.ruscakursu.info/sozluk.zipRusça haber mp3 lerihttp://www.russianvoiceradio.com/archive_mp3.htmRusçayı çok güzel anlatan bir kitaphttp://rapidshare.com/files/57108807/50_ders.pdfRusça kalıplaşmış cümlelerTÜRKÇE
RUSÇA
OKUNUŞLARI

SELAMLAŞMA

Merhaba !
Здравствуйте
Zdrastvıte

Selam !
П ривет
Privet

Günaydın.
Д оброе утро
Dobroye utro

İyi günler.
Д обрый день
Dobri diyen

İyi akşamlar.
Д обрый вечер
Dobri veçer

Hoş geldiniz !
Добро пожаловать
Dobra pojalavat

Nasılsın ?
К ак дела ?
Kak dila?

Nasılsın ?
Как поживаешь ?
Kak pajivayeş?

Nasılsınız ?
Как поживаете ?
Kak pajivayete?

İyiyim, sağol(un).
Х орошо , спасибо.
Haraşo, snasiba

Teşekkür ederim.
Благодарю вас .
Blagadaryu vas

Ya sen ?
А у тебя ?
A u tibya?

Şöyle böyle.
Так себе.
Tak sibe

Ne var ne yok ?
Что нового?
Şto novava?

Pek bir şey yok.
Ничего.
Niçivo

Her zamanki gibi.
Как обычнo.
Kak abıçna

Seni gördüğüme sevindim.
Рад тебя видеть.
Rad tibya videt

Sizi gördüğüme sevindim.
Рад вас видеть .
Rad vas bidet

Görüşürüz.
Увидимся
Uvidimsa

İyi geceler
Спокойной ночи.
Snakoynı noçi

Görüşürüz, Hoşça kal(ın), Sağlıcakla kal(ın), Görüşünceye kadar.
До встречи !/ До свидания !
Da fstreçi !/ da svidanya!

Güle güle, Hoşça kal.
Пока !
Paka!

TANIŞMA

Adınız nedir?
Как Вас зовут?
Kak Vas zavut?

Senin adın ne ?
Как тебя зовут ?
Kak tibya zavut?

Benim adım…
Меня зовут …
Minya zabut...

Tanıştığımıza memnun oldum.
Приятно познакомиться.
Priyatna paznakomitsa

Çok memnun oldum.
Очень приятно познакомиться.
Oçen priyatna paznakomitsa

Teşekkürler, ben de çok memnun oldum.
Спасибо, мне тоже приятно познакомится!
Spasiba, mne toje priyatna paznakomitsa!

Memnun oldum.
Очень приятно.
Oçen priyatna

Nerelisiniz ?
Вы откуда?
Vı otkuda?

Ben Türkiyedenim.
Из Турции.
İz Turtsii

Ben Türküm.
Я Турок.
Ya Turok

Kaç yaşındasınız?
Сколько Вам лет?
Skolka vam let?

Ben…yaşındayım.
Мне ………. Лет.
Mne… let

Memnuniyetle.
С удовольствием !
S udavolstbiyem!

KUTLAMA

Doğum günün(üz) kutlu olsun
С днём рождения!
S dnöym pajdeniya!

Nice yaşlara
С днём рождения!
S dnöym pajdeniya!

İyi seneler
С Новым Годом!
S novım godam!

Mutlu yıllar!
С Новым Годом!
S novım godam!

İLETİŞİM KURMA

Affedersiniz / Pardon.
Простите.
Prastite

Affedersiniz / Kusura bakmayın.
Изв и ните.
İzvinite

Affedersiniz / Pardon
Простите меня!
Pastite minya

Özür dilerim
Извиняюс
İzvinyayus

Kusura bakmayın geciktim
Изв и ните , что я опоздал
İzvinite, şto ya apazdal

Anlamıyorum.
Я не понимаю.
Ya ni panimayu

Bilmiyorum.
Не знаю.
Ne znayu

Bu nedir?
Что это ?
Şto eta?

Bu …
Это …
Eta

Evet / Hayır
Да / Нет
Da / nyet

Ne ?
Что?
Şto?

Nerede?
Где?
Gde?

Nereye ?
Куда?
Kuda?

Buraya
Сюда?
Süda?

Çok yaşa(yın)!
Будьте здоровы!
Budte zdarovı!

Lütfen
Пожалуйста.
Pajaluytsa

Tamam
Ладно
Ladna

Anlaştık
Договорились
Dagavarilis

YER SORMA

Nasıl gidilir…?
Как пройти?
Kak prayiti

Nerededir…?
Где находится?
Gde nahoditsa

FİYAT KONUŞMA

Ne kadar?
Сколько стоит?
Skolka stoit?

Bu ne kadar?
Сколько это стоит?
Skolka eta stoit?

Çok pahalı
Очень дорого
Oçin doraga

Bu var mı?
А это есть?
A eta yest?

Var
Есть
Yest

Yok
Нет
Nyet

Yok
Нет в наличии
Nyet f naliçi

Neden , Niçin?
Почему?
Paçemu?

İndirim
Скидка
Skidka

İndirim var mı?
Есть скидка?
Yest skidka

İndirim yapın lütfen.
Скиньте, пожалуйста.
Skinte pajalusta

KDV
НДС
ENDESE

KDV siz
Без НДС
Bez NEDESE

Tamam
Ладно
Ladna

Anlaştık
Договорились
Dagavarilis

İstemiyorum.
Я не хочу.
Ya ni haçu

Bunu alıyorum.
Я это покупаю.
Ya eta pakunayu

Çevirmen var mı?
Есть переводчик?
Yest perevodçik?

İmza.
Подпись
Podpis

Teslim
Доставка
Dastavka

Nakit olarak
Наличными
Naliçnımi 
Rusça için site tavsiyesihttp://www.russianlessons.net/Rusya'nın Sesi Radyosu'ndan Rusça Dersleri II.Bölümmms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson6.mp3

mms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson7.mp3

mms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson8.mp3

mms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson9.mp3

mms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson10.mp3

mms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson11.mp3

mms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson12.mp3

mms://pit.vor.ru/pers/tur/Lesson13.mp3
Rusya'nın Sesi Radyosu'ndan Rusça Dersleri I.Bölüm


ftp://ftp.vor.ru/Video/pers/tur/Lesson1.mp3

ftp://ftp.vor.ru/Video/pers/tur/Lesson2.mp3

ftp://ftp.vor.ru/Video/pers/tur/Lesson3.mp3

ftp://ftp.vor.ru/Video/pers/tur/Lesson4.mp3

ftp://ftp.vor.ru/Video/pers/tur/Lesson5.mp3http://www.ruvr.ru/main.php?lng=tur&q=138&cid=47&p=01.02.2007

http://www.ruvr.ru/main.php?lng=tur&q=146&cid=47&p=09.02.2007

http://www.ruvr.ru/main.php?lng=tur&q=153&cid=47&p=16.02.2007

http://www.ruvr.ru/main.php?lng=tur&q=179&cid=47&p=27.03.2007
Rusçayı geliştirmek için BBC Russianhttp://news.bbc.co.uk/hi/russianpdf ve mp3 şeklinde veriler alabileceğiniz Rusça bir kütüphanehttp://imwerden.de/cat/modules.php?name=booksRusya Gazetelerihttp://www.aif.ru/

http://www.kommersant.ru/

http://www.ng.ru/

http://www.pravda.ru/

http://www.trud.ru/
Rusça ve Rusya hakkında bilgiler bulunan bir sitehttp://www.albany.edu/faculty/lubensky/#LanguageRusçada hareket fiillerinden birazı...Rusça da hareket filleri bizde kullanıldığından farklı kullanılır bilirsiniz..
vasıtayla gitmek,
yaya olarak gitmek,
uçarak gitmek gibi...
özellikle söylenir..
hareket fillerinden bazıları şunlardır:

Идти,Ехать,Бежать,Лететь,Лететь,Нести,Везти,Лезть,Тащить
Hareket fiillerinin grupları.
Rusçadaki hareket fiilleri birkaç gruba parçalanıyor.
Genellikle 1 ve 2 guruptaki hareket fiilleri çiftlerle birleşiyor (örnekler):

1 grup        2 grup  


Идти         Ходить        Gitmek
Ехать        Ездить        Gitmek (taşıt araçları ile)
Бежать     Бегать         Koşmak
Лететь      Летать        Uçmak
Плыть      Плавать     Yüzmek
Нести       Носить       Getirmek
Везти       Возить        Götürmek
Лезть       Лазить        Tırmanmak, (cepleri) karıştırmak
Тащить    Таскать      Çekmek, taşımak
Гнать        Гонять       1. Sürmek, 2. kovmak, 3. agro yalan söylemek
Брести      Бродить     Dolaşmak
Ползти     Ползать     Sürünmek
Катить      Катать       1. Yuvarlamak, 2. gezdirmek


Grup 1.

Birinci guruptaki fiiller: идти, ехать, лететь, плыть, бежать, нести, везти ve başka.

Birinci guruptaki hareket fiilleri tek taraflı hareketten bahsediyor. Mesela:

- Куда ты идешь? (nereye gidiyorsun (şimdi))
- Я иду в аптеку. (eczaneye gidiyorum (şimdi))


Şimdiki zaman (örnek)


Gelecek zaman genellikle -по öneki ile yapılıyor. Mesela:Geçmiş zaman genel kurallara göre yapılıyor. Bakın:

Когда мне стало грустно, я на улицу пошел (canım sıkılınca ben kalkıp sokağa çıktım).


Grup 2.

İkinci guruptaki fiiller: ходить, ездить, летать, плавать, бегать, носить, водить, возить ve saire.

İkinci guruptaki fiiller bazen doğrultusuz hareketten bahsediyor. Mesela:

Дети бегают во дворе (çocuklar avluda koşuyor (nerede koşuyor bellidir ama nereye koşuyor belli değil)).

Tekrar harekettende bahsediyor:

Я раз в неделю езжу к матери (ben haftada bir kez anneme giderim (yani devamlı gidip gelirim) ).Ve üçüncü: beceriden bahsediyor. Mesela:

Я умею плавать (ben yüzmeyi bilirim).

Şimdiki zaman:Gelecek zaman:Geçmiş zaman genel kurallara göre yapılıyor.

Когда мне было грустно, я по улице ходил (canım sıkılınca ben kalkıp sokakları geziyordum).
50 Soruluk Rusça Testhttp://spreadsheets.google.com/viewform?key=paAzE6CPswufbQqO_1uixEw&email=trueRusça öğrenmek için bir site daha :-)http://russian.dmll.cornell.edu/brtf/films.htmRusça ilk aşamayı anlatan bir sitehttp://langintro.com/rintro/toc.htmRusça ilk aşamayı anlatan bir sitehttp://langintro.com/rintro/toc.htmOyun oynayarak Rusça öğreniyoruzhttp://www.internetpolyglot.com/turkish/play_matching_game_lesson_-4304901155Zaman Terimleri ... с четвертью (... s chetvert'ju) 
   ...i çeyrek geçiyor   

    Какой сегодня день? (Kakoj segodnja den'?) 
   Bugün günlerden ne?   

    Новый Год (Novyj God) 
   Yeni Yıl   

    С каких пор? (S kakikh por?) 
   Ne zamandan beri?   

    Сколько времени? (Skol'ko vremeni?) 
   Saat kaç?   

    Средние века (Srednie veka) 
   Orta Çağ   

    без четверти ... (bez chetverti ...) 
   ...e çeyrek var   

    близкое будущее (blizkoe budushchee) 
   yakın gelecek   

    будущее (budushchee) 
   gelecek   

    в настоящее время (v nastojashchee vremja) 
   bugünlerde   

    в то-же время (v to-zhe vremja) 
   aynı zamanda   

    в это время (v eto vremja) 
   o zaman   

    век (vek) 
   asır   

    вечер (vecher) 
   akşam   

    вовремя (vovremja) 
   tam zamanında   

    время года (vremja goda) 
   mevsim   

    вчера (vchera) 
   dün   

    выходные (vykhodnye) 
   hafta sonu   

    год (god) 
   sene   

    давнее прошлое (davnee proshloe) 
   çok eskiden   

    день (den') 
   gün   

    завтра (zavtra) 
   yarın   

    календарь (kalendar') 
   takvim   

    месяц (mesjats) 
   ay   

    минута (minuta) 
   dakika   

    недавнее прошлое (nedavnee proshloe) 
   yakın zamanda   

    неделя (nedelja) 
   hafta   

    немедленно (nemedlenno) 
   hemen şimdi   

    ночь (noch') 
   gece   

    обычно (obychno) 
   genelde   

    песочные часы (pesochnye chasy) 
   kum saati   

    позавчера (pozavchera) 
   dünden önce   

    поздно (pozdno) 
   geç   

    полдень (polden') 
   oğle   

    полночь (polnoch') 
   geceyarısı   

    полчаса (polchasa) 
   yarım saat   

    после полудня (posle poludnja) 
   oğleden sonra   

    послезавтра (poslezavtra) 
   yarından sonra   

    праздник (prazdnik) 
   bayram   

    прошлое (proshloe) 
   geçmiş   

    рано (rano) 
   erken   

    расписание (raspisanie) 
   program   

    сегодня (segodnja) 
   bugün   

    секунда (sekunda) 
   saniye   

    секундомер (sekundomer) 
   kronometre   

    солнечные часы (solnechnye chasy) 
   güneş saati   

    тысячелетие (tysjacheletie) 
   mileniyum   

    утро (utro) 
   sabah   

    час (chas) 
   saat   

    через час (cherez chas) 
   bir saat sonra  
İzleyiciler

Blog Arşivi