24 Ekim 2009 Cumartesi

Tamlamalar

Русский Язык -> erkek (Rus Dili)

Русская Газета -> dişi (Rusça Gazete)

Русское Слово -> nötr (Rusça Kelime)

Çoğullara birkaç örnek :

Русские Города (Rus Kentleri)

Русские Книги (Rusça Kitaplar)

Русские Слова (Rusça Kelimeler)

Новый Дом -> erkek (Yeni Ev)

Новая Книга -> dişi (Yeni Kitap)

Новое Слово ->nötr (Yeni Kelime)

Çoğullar :

Новые Газеты (Yeni Gazeteler)

Новые Дома ( Yeni Evler)

Новые Слова (Yeni Kelimeler)Молодой Человек -> erkek (genç adam)

Молодая Девушка -> dişi (genç kız)

Молодое Растение -> nötr ( genç /yeni bitki)

Çoğullar :

Молодые Люди ( genç insanlar)

Молодые Девушки (genç kızlar)

Молодые Деревья (genç ağaçlar)

Большой Дом -> erkek (Büyük Ev)

Большая Страна -> dişi (Büyük ülke)

Большое Поле ->nötr ( Büyük tarla)

Çoğullar :

Большие Дома (Büyük evler)

Большие Улицы ( Büyük sokaklar /caddeler)

Большие Поля (Büyük Tarlalar)Хороший Дом       erkek ( Güzel Ev)

Хорошая Девушка     dişi ( Güzel genç kız)

Хорошее Место    nötr ( Güzel Yer)

Çoğullar :

Хорошие Дома ( Güzel Evler)

Хорошие Комнаты (Güzel Odalar)

Хорошие Места (Güzel Yerler)Синий Карандаш    erkek ( Mavi Kurşunkalem)

Синяя Ваза      dişi (Mavi Vazo)

Синее Небо      nötr ( Mavi Gökyüzü)

Çoğullar :

Синие Карандаши (Mavi Kurşunkalemler)

Синие Вазы (Mavi Vazolar)

Синие Моря (Mavi Denizler)

Красная площадь     dişi (Kızıl Meydan)

Красный автомобиль      erkek ( Kırmızı Otomobil)

Красное Вино      nötr (Kırmızı Şarap)

Çoğullar :

Красные автомобили (çoğul) (Kırmızı otomobiller)

Красные платья (Kırmızı Elbiseler)

красные волосы (Kızıl Saçlar)

чудесный день (harika gün)

чудеснaя женщина(harika kadın)

чудеснoe море (harika deniz)

Çoğullar :

чудесныe книги (harika kitaplar)

чудный дом (harika ev)

чуднaя школа (harika okul)

чуднoe небо (harika gökyüzü)


Çoğullar :

чудныe города (harika şehirler)

чудныe леса (harika ormanlar)

чуднoй звук (garip ses)

чуднaя карта (garip resim)

чуднoe место (garip yer)


Çoğullar :

чудныe местa ( garip yerler)МИЛЫЙ МОЙ erkek (sevimlim benim)

МИЛАЯ МОЯ dişi (sevimlim benim)

МИЛОЕ МОЁ nötr (sevimlim benim)


Çoğullar :

МИЛЫЕ МОИ (sevimlilerim benim)

СМЕШНОЙ ФИЛЬМ erkek (komik film)

СМЕШНАЯ ШЛЯПА dişi (komik şapka, kadın şapkası)

СМЕШНОЕ ФОТО nötr (komik resim, fotoğraf)

Çoğullar :

СМЕШНЫЕ ЛИЦА (komik yüzler)

зимний день (erkek) = kış günü

зимняя шапка (Dişi) = kışlık şapka

зимнее польто (nötr) = kışlık palto

зимние дни (çoğul) = kış günleri

ДЕТСКИЙ САД erkek (çocuk bahçesi)

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА dişi (çocuk kıyafeti, kıyafetleri)

ДЕТСКОЕ ПЛАТЬЕ nötr (çocuk elbisesi)

Çoğullar :

ДЕТСКИЕ ИГРЫ (çocuk oyunları)

КОЛЮЧИЙ КУСТ erkek (dik çalı)

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА dişi (dik tel)

ЧТО-ТО КОЛЮЧЕЕ nötr (bir şey dik)

Çoğullar :

КОЛЮЧИЕ ИГЛЫ (dik iğneler)

толстый человек erkek ( şişman adam)

толстая кишка dişi (kalın bağırsak)

Толстое брюшко nötr (şişman/kalın göbek)


Çoğullar :

толстые люди (şişman insanlar)

толстые коты (şişman erkek kediler)

толстые книги (kalın kitaplar)знаменитый автор erkek (ünlü yazar)

знаменитая гора dişi (ünlü dağ)

знаменитое место nötr ( ünlü yer)

Çoğullar :

Знаменитые актрисы (ünlü aktristler)

Знаменитые авторы (ünlü yazarlar)

Прекрасный закат erkek (harika günbatımı)

Прекраснaя любовь dişi (harika aşk)

Прекраснoe поле nötr (harika tarla)

Çoğullar :

прекрасные поля (harika tarlalar)

прекрасные картинки (harika resimler)

скучный день erkek ( sıkıcı gün)

скучная жизнь dişi (sıkıcı hayat)

скучное лицо nötr (sıkıcı kişi)

Çoğullar :

скучные люди (sıkıcı insanlar)

скучные занятия (sıkıcı işler) (занятие -> nötr )

дорогой город - Pahalı Şehir

дорогая машина - Pahalı Araba

дорогое платье - Pahalı Elbise

дорогие книги - Pahalı Kitaplar

дорогие стулья - Pahalı Sandalyeler

МАЛЕНЬКИЙ СТУЛ erkek (küçük sandalye)

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА dişi (küçük kız)

МАЛЕНЬКОЕ ВЕДРО nötr (küçük kova)

Çoğullar :

МАЛЕНЬКИЕ ОКНА (küçük pencereler)Плохой день erkek (Kötü gün)

Плохая погода dişi ( kötü hava)

Плохое настроение nötr ( kötü ruh hali)

Çoğullar :

Плохие новости (kötü haberler)

Плохие стихи (kötü şiirler, mısralar)

длинный карандаш - Uzun kurşun kalem

длинная жизнь - Uzun Hayat

длинное имя - Uzun İsim

длинные волосы - Uzun Saçlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi