6 Kasım 2009 Cuma

Неправильные решения - Yanlış çözümler


- Молодой сотрудник одной крупной фирмы спрашивает своего самого большого начальника (Büyük  bir  firmanın genç elemanı genel müdürüne sorar):
- В чем секрет Вашего успеха (/efendim/ 
başarınızın sırı nedir)?
- Только два слова, молодой человек - "правильные решения", - ответил начальник (müdür, 
sadece iki kelime delikanlı  – ‘doğru çözümler’ diye cevaplar).
- А как Вы принимаете именно правильные решения (/
efendim [1]
- Только одно слово - "опыт" (
Sadece  bir  kelime  - ‘tecrübe’)
- Как же приобрести такой опыт (/efendim/ bu tecrübeyi nasıl alabiliriz)?
- Только два слова - "неправильные решения" (sadece iki kelime – yanlış çözümler).


Sözlük  ve  açıklamalar:
Молодой (ая/ое) –genç
Сотрудник (e) – eleman
Один (одна) –bir
Крупный (ая/ое)- büyük
Фирма (d)- firma
Спросить (спрашивать)- sormak
Свой (оя/ое)kendi,
Самый (ая/ое) –en
Начальник (e) – patron, müdür
В чем – 1. ne  (ne oldu - в чем дело, nedeni nedir – в чем причина, onun görevinedir – в чем состоят его обязанности, в чем ты придешь – sen geldiğinde üzerinde ne olacak ), 2. Ne ile (o ne yapmakla suçlandı – в чем его обвинили).
Секрет - sır
Ваш (ваша) – sizin
Успех (b)- başarı
Только – sadece, ancak
Два- iki
Слово (n)  kelime, söz
Человек (e) – 1. kişi, 2. adam, 3. insan, 4. молодой  - delikanlı
Правильный (ая/ое) – doğru, düzgün
Решение (n) – çüzüm, karar
Какnasıl
Принимать (принять) – 1. kabul  etmek, 2. bulmak (karar), 3. vermek (karar)
Именно -  1. asıl, tam, 2. sadece (‘tam’ anlamında)
Опыт - tecrübe
Же – 1. ise, 2. ki, 3. ya, 4. peki (как же – peki, nasıl)
Приобретать (приобрести) – 1. kazanmak, 2. sahib olmak, 3. ele  geçirmek, 4. almak
Неправильный (ая/ое) – doğru  olmayan, yanlış
 

 [1]  Rusça’da ‘efendim’ gibi formalar bazı cümlelerden düşebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi