5 Kasım 2009 Perşembe

УРОК 3 - DERS 3

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

ŞAHIS ZAMİRLERİ


HTML-Kodu:
Я (ya) (ben)       МЫ (mı) (biz)  
 
Я студент          Мы студенты 

(ben öğrenciyim)     (biz öğrenciyiz)
        
Ya studyent 

Mi studentıy

 
 
Я читаю 

(ben okuyorum)            Ya çitayu
 Мы читаем 

(biz okuyoruz)  

 Mı çitaem
 

 

 

 

ТЫ (tı) (sen)        ВЫ (vı)   (siz)
     
 
ты врач            вы врачи 

(sen doktorsun)       (siz doktorsunuz)
 


 
ты пишешь          вы пишете 

(sen yazıyorsun)       (siz yazıyorsunuz)


 

             

HTML-Kodu:
ТЫ (tı) (sen)              
 ВЫ (vı)   (siz)
 
ты врач 

(sen doktorsun)       
 вы врачи 

(siz doktorsunuz)
 
ты пишешь 

(sen yazıyorsun)
 вы пишете 

(siz yazıyorsunuz
 
Rusça’da canlı ve cansız isimleri eril, dişil ve nötr cins olarak gruplandırdığımız için üçüncü tekil şahıs zamiri her cins için ayrıdır.он (on) O (eril cins)

она (ona) O (dişi cins)

оно (ano) O (nötr cins)Üçüncü çoğul şahıs zamiri ise her üç cins içinde ortak ve tektir.Они (ani) Onlar (üç cins içinde)он инженер O mühendistir

он стол O masadır


она учителница O bayan öğretmendir

она машина O arabadır


оно дерево O ağaçtır


они инженеры Onlar mühendistir

они столы Onlar masalardır
они учителницыOnlar bayan öğretmenlerdir

они дерева

Onlar ağaçlardır

AlıştırmalarAşağıdaki Rusça zamirlerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

1. Они


2. Я


3. Он


4. Мы


5. Вы


6. Ты

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi