5 Kasım 2009 Perşembe

УРОК 7 - DERS 7


ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ - GEÇMİŞ ZAMAN

Rusça’da hem tamamlanmış hem de tamamlanmamış eylem bildiren fiillerin geçmiş zaman şekilleri aynı yolla yapılır, ancak bu fiiller farklı anlamları karşılar.Her iki tip fiilin de geçmiş zaman çekim ekleri cins ve sayıya göredir. Bütün cinslerin çoğulu için ise tek takı vardır.ERİL CİNS л

DİŞİ CİNS ла

NÖTR CİNS ло

ÇOĞUL CİNS ли

1. Sonu -ть ile biten fiillerin geçmiş zaman şekli türetilirken, mastar takısı -ть atıldıktan sonra geriye kalan köke geçmiş zaman ekleri eklenir

HTML-Kodu:
читать
 okumak
 
я  (ты он )   чита- л           
 ben okuyordum
 
я  (ты, она)  чита- ла         
 ben okuyordum
 
оно         чита- ло
 o okuyordu
 
oни         чита- ли
 onlar okuyordu
 
2.Sonu -сти ve -зти ile biten fiillerin geçmiş zaman şekli aşağıdaki gibidir.Нести (götürmek)
Везти (götürmek araçla)

Он нёс
Он вёз

Она нес-ла
Она вез-ла

Они нес-ли
Они вез-ли

Оно нес-ло
Оно вез-ло

3. Sonu -чь ile biten fiillerin geçmiş zaman çekiminde mastar takısı atıldıktan ve kalan kökün sonunda sessiz harf değişimi ya da ilavesi olduktan sonra cins ve sayıya göre - лa - лo - ли takıları alırlar. Eril cinste -л kullanılmaz.

Мочь yapabilmekОн мог

Она могла

Они могли

Fiilleri geçmiş zamanda çekme kuralları yukarıdakiler gibiyken, bu konunun da gene istisnaları bulunmaktadır.

AlıştırmalarAşağıdaki fiillerin geçmiş zamanlarını doğru olarak işaretleyiniz1. Работать

a) работал

б) рабол2. говорить

а) говорил

б) говор3. везти

а) вез

б) везтил4. Писать

а) писал

б) пис5. плавать

а) плавал

б) плыл6. сидеть

а) сидел

б) сел7. Пить

а) пил

б) пел8. несить

а) нес

б) несил9. закончиться

а) закончился

б) закончисся

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi