5 Kasım 2009 Perşembe

УРОК 2 - DERS 2


ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

İSİMLERİN YALIN HAL ÇOĞULLARI 


(ERKEK CİNS) - МУЖСКОЙ РОД 

Sonu sessiz harfle biten isimler -ы , -и seslilerinden birisini alarak çoğul olurlar. Bunun ayırt edici kuralı, kelimenin son seslisinin yedi istisna harften biriyle bitmesi halinde -и seslisinin eklenerek yalın hal çoğul yapılmasıdır.

Bu harfler ж,щ,ш,ч,к,г,х dir

нож - ножи bıçak-bıçaklar
врач -врачи doktor-doktorlar
плащ - плащи yağmurluk-yağmurluklar
карандаш -кагандаши kurşun kalem-kurşun kalemler
дух - духи ruh-ruhlar
враг- враги düşman düşmanlar
звук –звуки ses-sesler


Bu yedi sessizin dışındaki diğer bütün sessiz harflerden sonra -ы ilave edilerek yalın hal çoğul şekli elde edilir.

стол- столы masa -masalar
пол- полы döşeme- döşemeler
завод- заводы fabrika- fabrikalar
вокзал- вокзалы gar- garlar
автобус- автобусы otobüs-otobüsler
самолёт- самолёты uçak- uçaklar


Sonu -ь yumuşatma işaretiyle biten kelimeler -и ilave edilerek çoğul olurlar.

дождь - дожди yağmur- yağmurlar
путь - пути yol- yollar
словарь - словари sözlük- sözlükler
рубль - рубли ruble- rublelerDİŞİ CİNS - ЖЕНСКИЙ РОД

Sonu -a İle Biten İsimler: Bu harf atıldıktan sonra yerine, yedi harf kuralına uymak şartıyla, -ы ve -и eklenerek çoğul şekil elde edilir.

страна - страны ülke-ülkeler
лампа - лампы lamba-lambalar
улица - улицы sokak-sokaklar
комната - комнаты oda-odalar
кожа - кожи deri- deriler
нога - ноги ayak-ayaklar
дача - дачи yazlık ev- yazlık evler
старуха - старухи yaşlı kadın- yaşlı kadınlar 


Son dört sözcükte görüldüğü gibi ж,щ,ш,ч,к,г,х harflerinden sonraki -a düşmekte , bunun yerine -и eklenmektedir.

Sonu -я ile biten dişi cins isimlerde bu harf düşer yerine -и takısı gelir.

Деревня - деревни köy- köyler
Земля - земли yer- yerler
статья -статьи makale- makaleler
семья -семьи aile-aileler


Sonu -ь ile biten dişil cins isimlerde sondaki yumuşak işaretin yerine -и takısı getirilerek çoğul yapılır.

новость - новости haber-haberler
степь - степи step- stepler
ночь - ночи gece-geceler
постель - постели yatak- yataklar
тетрадь - тетради defter- defterlerNÖTR CİNS - СРЕДНИЙ РОД

Sonu -o ile biten isimler, çoğul yapılırken bu harfin yerine -a harfi alırlar.

окно - окна pencere- pencereler
письмо - письма mektup- mektuplar
дело - дела iş- işler
слово -слова söz- sözler


Sonu -е -ье ve -ие ekleriyle biten isimler çoğul yapılırken son harfin yerine -я takısı alır.

море - моря deniz- denizler
поле -поля saha- sahalar


Kelimelerin çoğul yapımındaki genel kurallar bunlar olmakla beraber bazı istisna haller de münferit olarak öğrenilmelidir.

Alıştırmalar

Aşağıdaki kelimelerin çoğul hallerini yazınız

1. Мозг:
2. Снег:
3. Цвет:
4. Шкаф:
5. кошка:
6. страна:
7. тетрадь:
8. здание:
9. студентка:
10. ученик :
11. проблема:
12. кольцо:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi