6 Eylül 2009 Pazar

Sayilar

sıfır 0 ноль
bir 1 один
iki 2 два
üç 3 три
dört 4 четыре
beş 5 пять
altı 6 шесть
yedi 7 семь
sekiz 8 восемь
dokuz 9 девять
on 10 десять
on bir 11 одиннадцать
on iki 12 двенадцать
on üç 13 тринадцать
on dört 14 четырнадцать
on beş 15 пятнадцать
on altı 16 шестнадцать
on yedi 17 семнадцать
on sekiz 18 восемнадцать
on dokuz 19 девятнадцать
yirmi 20 двадцать
yirmi bir 21 двадцать один
yirmi iki 22 двадцать два
yirmi üç 23 двадцать три
Числительные Перевод
yirmi dört 24 двадцать четыре
yirmi beş 25 двадцать пять
yirmi altı 26 двадцать шесть
yirmi yedi 27 двадцать семь
yirmi sekiz 28 двадцать восемь
yirmi dokuz 29 двадцать девять
otuz 30 тридцать
kırk 40 сорок
elli 50 пятьдесят
altmış 60 шестьдесят
yetmiş 70 семьдесят
seksen 80 восемьдесят
doksan 90 девяносто
yüz 100 сто
yüz on 110 сто десять
iki yüz 200 двести
üç yüz 300 триста
beş yüz 500 пятьсот
bin 1000 тысяча
iki bin 2000 две тысячи
yüz bin 100 000 сто тысяч
milyon 1 000 000 миллион
milyar, bilyon 1 000 000 000 миллиард, биллион
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi