6 Eylül 2009 Pazar

ПАДЕЖЫ : Rusçanın en zor bölümü : ismin halleri

İSMİN HALLERİ - ПАДЕЖЫ 


Rus dilinde tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi isim çekim halleri vardır.
Yalın halini de sayacak olursak Rusça'daki hal sayısı 6’dır. Hal ekleri ismin cinsine göre değişirler.

İsmin Yalın Hali-- Именительный Падеж

İsmin -in Hali ----Родительный Падеж

İsmin -e Hali ----Дательный Падеж

İsmin -i Hali------ Внительный Падеж

İsmin ile Hali  ----Творительный Падеж

İsmin -de Hali----Предложный Падеж

*Bir erkek ismi olan Aleksiy'nin 
ismin hallerine göre değişimine bakalım: Örnekler


 Yalın hal---- Это 
Алексей.  Bu Aleksiy.

-in hali-------Мы изучаем таблицу 
Алексея.  Aleksiy'in tablosunu çalışıyoruz.

 -e hali-------Ученик дал 
Алексею таблицу.  Bir öğrenci Aleksiy'e tablo verdi.

-i hali---------Анна ждёт 
Алексея.  Anna Aleksiy'i bekliyor.

ile hali--------Таблица написана 
Алексеем.  Bu tablo Aleksiy tarafından çizildi.

 -de hali------Друзья говорят 
об Алексее.  Arkadaşlar Aleksiy hakkında konuşuyor.


      
Rusça da ismin halleri:

-Yalın hal----- ne ve kim sorusuna aldığımız cevap

-i hali -------- gösterme, ismin eylemin nesnesi olması durumunda

-in hali ------- sahiplik, ilgi

-e hali -------- yönelme, dolaylı nesne

-ile hali-------- ismin eylemin gerçekleşmesinde bir vasıta olması durumunda(ile, tarafından)

-de hali-------- bulunma, 
“о” (hakkında) , “в” (-de, içinde) “на” (-de, üstünde) gibi edatları kullanırken           İ hali     
Внительный Падеж


Eril isimler için :

- Cansız isimlerde 
değişiklik yok.
- Ünsüz ile biten isimlerde 
“а” eklenir.
“ь” yerine “я” gelir.
“й” yerine “я” gelir.

Dişil isimler için:

“а” yerine “у” gelir.
“я” yerine “ю” gelir

 
Nötr isimlerde 

değişiklik olmaz.Örnek: 

 -Катя читает что? Катя читает 
книгу.

 -Katya ne(neyi) okuyor? Katya 
kitap(kitabı)  okuyor. 
"İ" HALİ          Родительный Падеж

Eril isimler için:

- Ünsüzle bitenlerde “а” eklenir.
“ь” yerine “я” gelir.
“й” yerine “я” gelir.
-   “а” yerine “ы” gelir.

Dişil isimlerde:

-  “я” yerine “и” gelir.
-  “ь” yerine “и” gelir.

Nötr isimerde:

“о” yerine “а” gelir.
-  “е” yerine “я” gelir."E" HALİ      Дательный Падеж

Eril isimlerde:

Ünsüzle bitenlerde “у” eklenir.

“ь” yerine “ю” gelir.
“й” yerine “ю” gelir.

Dişil isimlerde:

 “а” yerine “е” gelir.
 “ь” yerine “и” gelir.
 “я” yerine “е” gelir

Nötr isimlerde:

“о” yerine “у” gelir
“е” yerine “ю” gelir

örnek:

Я даю ручку кому? Я даю ручку учителю. 

- Kalemi kime vereyim? Kalemi öğretmene veriyorum.


         
  İLE HALİEril isimlerde:

- “ж”, “ш”, “щ”, “ц”, “ч” ile bitenlerde “ем” veya “ом”eklenir.
- diğer ünsüzlerle bitenlerde “ом” eklenir
- eğer vurgulu “ём” ise “ь” yerine “ем” gelir.
- eğer vurgulu “ём” ise “й” yerine “ем” gelir

Dişil isimlerde:

- eğer ismin kökü “ж”, “ш”, “щ”, “ц”, “ч” ile bitiyorsa  “а” yerine “ей” gelir
- for the rest replace “а” with “ой”
-  “ь” yerine “ью”.
- eğer vurgulu “ёй” ise “я” yerine “ей” gelir.

Nötr isimlerde:

- “м” eklenir

örnek:

за домом   evin arkasında
над столом   masanın üstünde
перед рекой   nehrin önünde
под водой   su altında
с учителем   öğretmen ile             
 "DE" HALİ     
       
  Предложный Падеж

Eril isimlerde:

- “е” eklenir

Dişil isimlerde:

-- “а” yerine “е” gelir.
- “ь” yerine “и” gelir.
- “я” yerine “е” gelir.

Nötr isimlerde:
-“о” yerine “е” gelir.
- eğer isim “е” ile bitiyorsa değişiklik olmaz.


İsmin hallerine göre sorularİsmin hallerine göre


Что? ve Кто? :


Yalın hal (özneyi sorar):
   
 Что?   
    Кто? 
 

-i hali (nesneyi sorar):
    Что? 
    Кого


-e hali (yönelme):
  
  Чему? 
    Кому?  


-in hali (sahiplik):
    
Чего? 
    Кого?  
 

ile hali (ne ile, ne tarafından)
  
  Чем?
    Кем? 
 

-de hali (bulunma, hakkında)
  
  Чём 
    Ком?  
  
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi